Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG ziet niets in asbestaanpak minister

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal geen handtekening zetten onder de samenwerkingsverklaring voor een versnelde sanering van asbestdaken. Gemeenten, maar ook woningeigenaren en woningcorporaties willen dat er eerst betere afspraken worden gemaakt. Dat maakte de gemeentekoepel deze week bekend.

25 februari 2020
asbestdak.jpeg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal geen handtekening zetten onder de samenwerkingsverklaring voor een versnelde sanering van asbestdaken. Gemeenten, maar ook woningeigenaren en woningcorporaties willen dat er eerst betere afspraken worden gemaakt. Dat maakte de gemeentekoepel deze week bekend.

Vastloper

Zo lijkt de asbestaanpak door minister Stientje van Veldhoven opnieuw vastgelopen. In de zomer van 2019 werd de wetgeving die eigenaren verplichtte om hun asbestdaken te laten verwijderen door de Eerste Kamer verworpen. Om de sanering van asbestdaken toch door te zetten, wilde de minister dat vervolgens vastleggen in afspraken met overheden, die daaraan deels zouden moeten bijdragen. Op 2 maart moet daarover een concept-samenwerkingsverklaring worden ondertekend.

Breder

Maar de VNG vreest dat meeste kosten voor sanering toch bij de huiseigenaar terecht komt, terwijl asbestdaken slechts een deel van het asbestprobleem zijn. ‘De meest gevaarlijke soorten asbest bevinden zich juist in de gebouwen.’ De gemeentekoepel pleit ervoor om de asbestproblematiek breder aan te pakken, bijvoorbeeld door saneringsmaatregelen te bundelen met andere maatschappelijke opgaven als de energietransitie.

Duur

Een ander bezwaar is de rol van de marktpartijen in de saneringsopgave. De asbestverwijderingsbranche wil graag dure saneringen uitvoeren, en is daarom niet gebaat bij nieuwe innovatieve technieken of een verandering in regelgeving. De VNG wil dat beter wordt onderzocht voor welke sanering echt ‘mannen met witte pakken’ nodig zijn, en waarvoor niet. De saneringsbranche heeft nu teveel macht, stelt de koepel.

Afstel

Ook belangenorganisaties als LTO, Aedes, en de Vereniging Eigen Huis zullen zich niet achter de samenwerkingsverklaring scharen. Volgens het ministerie zijn er wel een aantal ‘voorlopergemeenten’ die het akkoord wel zullen ondertekenen. Die gemeenten vrezen vooral dat verder uitstel uiteindelijk zal leiden tot afstel. Vorig jaar zei Lelystad, dat als voorlopergemeente al langere tijd bezig is met de saneringsopgave, teleurgesteld te zijn over het afschieten van de saneringswet in de senaat. Volgens de wethouder was het ‘jammer dat de Eerste Kamer het kosten/baten-argument heeft laten prefereren boven het gezondheidsrisico.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

WvD / SW
Hier verzaakt de politiek / wetgever. Als het via wetgeving niet lukt omdat er geen doordachte - desnoods wat getemporiseerde - aanpak afgedwongen kan worden gaan we het slap & week wegzetten in "samenwerkingsverklaringen" via decentrale overheden en stakeholders. Zo werkt het dus niet als je wat wilt bereiken. Het lijkt wel een trend van een kabinet / regering aan het eind van haar periode. Je ziet het ook in andere domeinen waar bij gebrek aan visie de markt steeds meer prevaleert en centrale- en decentrale sturing onder druk staat.

(Zal in dit verband maar niet mijn mening geven over het effect van markt-liberalisme op de raffelranden van het democratisch bestel).
t. faber / gepensioneerd
Verplichte asbestsanering en energietransitie: KASSA! denken de diverse marktpartijen. Het is nl. zonneklaar dat deze alle belang hebben bij deze voor hen lucratieve politieke waanzin. Reken maar dat er een zeer intensieve lobby vanuit het bedrijfsleven richting de (onnozele) politiek gaande is. Goede zaak dat de voorgenomen asbestsanering door de eerste kamer een halt is toegeroepen. Een beter argument voor het behoud van het instituut Eerste Kamer is nauwelijks denkbaar.
H. Wiersma / gepens.
Ook dit is weer zo'n schoolvoorbeeld van eenrichtingsverkeer Rijk/minister richting betrokken organisaties. Inderdaad waarschijnlijk gevoed door de asbestverwijderingslobby.

Deze minister (D'66) heeft kennelijk nog nooit gehoord van onze participatiesamenleving. Een kritische benadering van dit Kabinet op alle fronten is zeer noodzakelijk, voordat door deze rechtstreekse maatregelen nog meer chaos in de bouwsector en in andere sectoren ontstaat.
Advertentie