Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG: verklaar Omgevingswet niet controversieel

De VNG doet aan de Eerste en Tweede Kamer de klemmende oproep de Omgevingswet niet controversieel te verklaren nu het kabinet demissionair is. Dat zou gemeenten nog langer onzekerheid laten en waarschijnlijk betekenen dat de geplande invoering per 1 januari 2022 moet worden uitgesteld.

15 januari 2021
Kajsa-Ollongren.JPG

De VNG doet aan de Eerste en Tweede Kamer de klemmende oproep de Omgevingswet niet controversieel te verklaren nu het kabinet demissionair is. Dat zou gemeenten nog langer onzekerheid laten en waarschijnlijk betekenen dat de geplande invoering  per 1 januari 2022 moet worden uitgesteld. 

Energie 
Hoewel de VNG eerder vandaag aanvullende eisen stelde aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) voor wat betreft de invoering van de wet, wil de gemeentekoepel wel vasthouden aan de invoeringsdatum. Nieuw uitstel zou bij gemeenten de energie makkelijk kunnen laten wegzakken om de voorbereidingen op de invoering voortvarend ter hand te nemen. Ook betekent het dat gemeenten die wel klaar zijn voor de invoering extra tijd op hun handen moeten zitten en leidt het tot hogere invoeringskosten.   

Helderheid 
Eerder vandaag riep de VNG de minister op om een plan B op te tuigen voor het geval dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet op tijd gereed is voor de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast verlangen de gemeenten vóór 1 mei aanstaande helderheid over de invoeringsdatum van 1 januari 2022 (die zij dus liefst gehandhaafd zien). 


Geen plan B
In haar antwoord op Kamervragen geeft Ollongren aan dat zij geen plan B nodig acht.  Ze schrijft: ‘Het aansluiten [door gemeenten] op het DSO is (…) al sinds voorjaar 2020 mogelijk voor de vergunningketen en vragenbomen. Op deze onderdelen zie ik dan ook geen noodzaak om een plan B te hebben.’ Ook ten aanzien van het ontsluiten van omgevingswetbesluiten (de later dan gepland opgeleverde STOP-standaard) acht zij inmiddels geen reserveplan meer nodig. Zoals ze ook een overkoepelend plan B overbodig acht voor het geval het gehele stelsel straks door zijn hoeven zakt.

Onvoldoende notie
De VNG stelt in een reactie dat waar onderdelen van het DSO straks niet functioneren er een alternatief voor gemeenten voorhanden moet zijn: ‘tijdelijke, flexibele oplossingen die we gezamenlijk bedenken. Temeer daar  op dit moment nog niet in de praktijk is getoetst of het DSO als stelsel werkt.’ Wij zijn, schrijft de VNG, ‘dan ook ‘van mening dat er de komende periode met alle energie gewerkt moet worden aan het werkend krijgen van het stelsel en aan oplossingen waar nu al blijkt dat dat niet lukt. Die notie zien wij nog onvoldoende terug in de brief die de minister vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.’

Definitief duidelijkheid
Andere wrevel zit in de afspraken over de invoeringsdatum. In een debat met de Eerste Kamer zegde de minister woensdagavond toe dat de Senaat ‘tot de zomer’ – dus in principe tot 21 juni - mag besluiten de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2022 alsnog uit te stellen. Dat is te krap op de invoering, vindt de VNG. Vóór 1 mei aanstaande moet er definitief duidelijkheid zijn, ‘zodat de ingezette trajecten op het gebied van gebiedsontwikkeling geen hinder ondervinden van de invoering van de Omgevingswet. Ook leidt duidelijkheid over de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet tot het tijdig treffen van de benodigde voorbereidingen, zoals de opleiding van medewerkers. Wij willen voorkomen dat gemeenten desinvesteringen doen.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eric Immink
De Omgevingswet is verworden tot het juridische equivalent van de Amsterdamse noordzuidlijn. Als men eens gaat berekenen wat de ambtelijke kosten zijn van dit gehele feest, wat al zeker een decennium duurt, lopen in de vele miljoenen. Nog even los van de externe kosten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
VNG: houd je poot stijf en dwing deze minister tot het nemen van de gevraagde maatregelen, desnoods op straffe van (nu) niet invoeren.Het gratis ringeloren van gemeenten moet een keer stoppen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Vragenbomen, vergunningketen, STOP-standaard... Nog nooit gezien of gelezen. Veel wijsheid en succes met deze materie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos
Haagse wetgeving die onuitvoerbaar is, het is een terugkerend probleem. De overheid is erg hardleers. Meteen stoppen met deze vreselijke wet. Met de huidige wetgeving kunnen we nog prima uit de voeten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Just Saying
De Omgevingswet is een draak van een voorstel. Volstrekt onwerkbaar, vanwege waanzinnige opzet en uitwerking.Dit gedrocht van een wet mag niet in werking treden, per 1-1-2022 niet, noot niet!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T / medewerker
Er zijn afspraken gemaakt over de invoering van deze wet. De afspraken worden niet gehaald/nagekomen (oa. een goed werkend DSO). Nu toch invoeren? Waarom maken we dan afspraken? Leren doen we van geschiedenis, laten we dan leren van geschiedenis uit Nieuw-Zeeland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marc van Dijk / Teamleide
Laten we vooral een wet in werking laten treden waarvan de uitwerking volstrekt onduidelijk is. Eens met eerdere reactie. Een gedrocht dat een hoop ellende gaat veroorzaken en bakken met geld gaat kosten. De enige die hier blij mee zijn zijn de bekende adviesbureaus die onder een sub BV hier garen bij gaan spinnen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wottsjer
Er komt niet elke dag een gelegenheid voorbij een zo controversieel en ondeugdelijk wettelijk gedrocht galant richting uitgang te begeleiden. TK, let op uw zaak, de griezelige lobby's van IPO/VNG hebben nu toch wel lang genoeg geduurd en genoeg ernstige schade aangericht, tegen beter weten in trouwens, of niet soms?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Koos Achterhof / ex - ambtenaar
Leren wij nu echt niets? Weg met die onleesbare Omgevingswet! En dan vragenbomen, DSO ( wat is dat?)....... Als burger weet ik nog steeds van niets VNG!. Alleen dat het veel geld kost. En volgens mij ook een onevenredige belasting van die gemeenten waarvan tegenwoordig bijna de helft van het budget opgaat aan het sociaal domein. Voor de rest waardering voor al die ambtenaren die zich inzetten voor alles en nog wat!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / medewerker
Met deze insteek geeft de VNG te kennen dat zij absoluut niet te weten wat er op de werkvloer speelt. Invoering op 1 jan 2022 is totaal niet haalbaar, gezien de stand van zaken bij veel gemeenten. Niet vanuit sensatie, angst of onwil, maar op basis van realisme.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie