Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Veel mis met toezicht op Limburgse bedrijven  

De provincie Limburg laat steken vallen bij de controle van voor de gezondheid risicovolle bedrijven. En sancties worden niet gehandhaafd.

09 december 2022
Chemelot, Geleen
Chemelot, GeleenShutterstock

Vervuilende bedrijven hebben in Limburg een kleine pakkans. Bij Brzo-bedrijven (waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt) komt de omgevingsdienst veel minder vaak op inspectie dan in andere provincies. Ook worden bij deze bedrijven in Limburg het minst vaak onaangekondigde controles gehouden.

Onderzoek

Dat blijkt uit onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Limburg. ‘Met de huidige toezichtfrequentie worden zeer waarschijnlijk veel overtredingen niet geconstateerd’, stelt de rekenkamer vast. 

Verdubbeld

Die conclusie wordt onderbouwd met cijfers uit het enige jaar (2019) dat het toezicht wel werd geïntensiveerd. Het aantal vastgestelde overtredingen verdubbelde dat jaar bijna tot 233, waarvan 22 met (mogelijk) zware gevolgen. Daarna werd de capaciteit vanwege corona weer afgeschaald en kwamen de cijfers weer op het oude niveau uit.

Beperkte uitvoering

Ook de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (zzs) lijdt onder gebrek aan provinciale inzet. In afwijking van de sinds 2018 ingezette landelijke lijn koos Limburg ook hier voor een minimale uitvoering. Van de aanvankelijk hiervoor gereserveerde 1,1 miljoen euro werd slechts 90.000 euro uitgegeven. ‘Voor zover bij de rekenkamer bekend, is Limburg hiermee de enige provincie die een beperkte uitvoering aan het project heeft gegeven. (…) Als gevolg van de beperkte aanpak (...) zijn vergunningen naar aanleiding van het project niet geactualiseerd op het gebied van ZZS.’
 

De centrale ambitie van provincie Limburg is het creëren van een voortreffelijke woon- en leefomgeving

Haaks op ambities

De bevindingen staan haaks op de ambities van de provincie, na onder meer een reeks incidenten bij Chemelot. ‘De centrale ambitie van provincie Limburg is het creëren van een voortreffelijke woon- en leefomgeving; een leefomgeving waar mensen zich prettig voelen’, staat in de provinciale omgevingsvisie. ‘Met de inzet van haar VTH-instrumentarium levert onder andere het cluster VTH een bijdrage aan de gewenste kwaliteit op bijvoorbeeld het gebied van het behoud van natuurwaarden en de lucht-, water- en bodemkwaliteit.’

Vrijuit

Maar de Zuidelijke Rekenkamer stelt een ‘minimalistische aanpak’ vast. ‘Met betrekking tot geur is de provincie Limburg een van de vier provincies zonder eigen geurbeleid. Met betrekking tot geluid heeft de provincie voor VDL Nedcar en Chemelot gebruik gemaakt van de wettelijk mogelijkheid om beleid op te stellen dat minder strenge geluidsnormen mogelijk maakt.’ Daarbij gaan overtredende bedrijven die wel werden betrapt vaak vrijuit. Van de 13,5 miljoen euro aan opgelegde dwangsommen werd slechts 200.000 euro daadwerkelijk geïnd. Verder blijkt de RUD Zuid-Limburg als enige omgevingsdienst in Nederland geen BOA’s in dienst te hebben.  

Herkennen en erkennen

De provincie zegt in een reactie de hoofdlijnen in het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer  ‘zonder meer te herkennen en erkennen’ en aan concrete oplossingen te werken.  

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Dit is een ernstige aantasting van de vrije marktwerking. Onmiddellijk de lokale bevoegdheden van omgevingsdiensten opheffen en centraliseren.

Ook dit is een mislukte decentralisatie omdat gemeenten zo nodig bevoegd moesten blijven op hun grondgebied. Waar blijft de implementatie van het rapport Elzinga?
Hielco Wiersma
Het lijkt op ondermijning uit een onverwachtse hoek.
Advertentie