Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Rli: woningtekort voorlopig onoplosbaar

Er bestaat geen ‘quick fix’ om het Nederlandse woningtekort op korte termijn op te lossen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bepleit daarom ‘grote haast’ in de bouwproductie ondergeschikt te maken aan nieuwbouwwijken die ‘ten minste ook energiezuinig, klimaatbestendig, gezond en bereikbaar’ zijn.

28 juni 2018

Er bestaat geen ‘quick fix’ om het Nederlandse woningtekort op korte termijn op te lossen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bepleit daarom ‘grote haast’ in de bouwproductie ondergeschikt te maken aan nieuwbouwwijken die ‘ten minste ook energiezuinig, klimaatbestendig, gezond en bereikbaar’ zijn.

Realisme 

Dat staat in het vandaag aan minister van Binnenlandse Zaken Ollongren aangeboden advies Versnellen bouwproductie, met behoud van kwaliteit. Volgens de Rli zal het gebrek aan bouwpartijen, bouwvakkers en bouwmateriaal het tempo van de woningbouw voorlopig blijven drukken. In plaats van simplistische mantra’s die de noodzaak tot snel bouwen benadrukken, ziet de raad liever ‘realisme bij alle partijen’.  

Niet overal
Volgens de Rli is het woningtekort ook geen landelijk probleem, maar speelt het alleen in een aantal regio’s. Daar zou het rijk zijn (liefst langjarige) inspanningen op moeten richten. ‘In regio’s met een (op termijn) meer ontspannen woningmarkt is rijksbetrokkenheid niet nodig’, schrijft de raad. ‘Niet overal hoeft te worden versneld.’

Aanbevelingen
Om de bouwproductie in regio’s met een gespannen woningmarkt toch te versnellen, komt de Rli met een aantal aanbevelingen. Waar het bestemmingsplan dat mogelijk maakt, zou de hoeveelheid woningen op binnenstedelijke locaties kunnen worden opgekrikt. Dat hoeft niet per se tot hoogbouw te leiden, beklemtoont de raad.   

Struikelblok
Verder moet bereikbaarheidskwesties eerder in het ontwikkelproces van nieuwbouw worden meegenomen. Omdat het hier doorgaans gaat over grote investeringen, vormen die vaak alsnog een struikelblok. Ook moeten door gemeenten meer instrumenten worden ingezet om talmende grondeigenaren tot bouwen te bewegen en wordt een kortingsregeling bepleit op de verhuurderheffing voor die woningcorporaties die veel bouwen.  

Te conjunctuurgevoelig
Als terugkerende constante in het rijkswoonbeleid ziet de Rli een te grote conjunctuurgevoeligheid. Door stilvallende nieuwbouw bij laagconjunctuur komt de woningmarkt meteen in de knel als de economie eenmaal weer aantrekt. Langzaam maar gestaag doorbouwen is volgens de raad dan een betere optie.    

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.de Niet / Strat.Adviseur
In de afgelopen 20 jaar heeft de overheid ook het bouwen meer aan de markt overgelaten. Die meer conjunctuur afhankelijk is, inderdaad. Er is veel vraag naar wat kleinere woningen/appartementen voor studenten, starters en alleengaanden. Er wordt jammer genoeg nog veel te veel gedacht aan het bouwen van eengezinswoningen en het uitgeven van kennelijk zeer lucratieve vrije bouwkavels.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Het woningtekort kan eenvoudig opgelost worden. Laten we eerst eens de politieke moed gaan opbrengen om het verdrag van Schengen over de open grenzen uit 1985 eens ter discussie te stellen en zodra dat eens gebeurt kunnen we gaan nadenken over hoe we het woningtekort op korte termijn gaan oplossen.
H. Wiersma / gepens.
In de bouw is een groot gebrek aan:

1. goed opgeleide bouwvakkers.

2. innovatie.

3. productiviteit als gevolg van bouwfouten.

De koepelorganisatie van de bouwbedrijven, de bouwbedrijven zelf en het Rijk moeten vooral deze problematiek eens aanpakken.

Advertentie