Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

RIVM: ‘Vergunning in stappen is goedkoper'

Het RIVM stelt voor om het proces van vergunningverlening op te knippen in stappen. Na een eerste snelle beoordeling van de effecten van ruimtelijke plannen op de leefomgeving, wordt duidelijk of er meer informatie nodig is.

29 januari 2016

De vergunningafhandeling kan ruimtelijke projecten kan een stuk sneller en goedkoeper als gemeenten, provincies en waterschappen een stapsgewijze aanpak kiezen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu om dat in de Omgevingswet te regelen.

Het RIVM stelt voor om het proces van vergunningverlening op te knippen in stappen. Na een eerste snelle beoordeling van de effecten van ruimtelijke plannen op de leefomgeving, wordt duidelijk of er meer informatie nodig is.

Bij de eerste stap kan globaal worden nagegaan welke activiteiten waar en wanneer zijn toegestaan. Voor de tweede stap stelt het RIVM voor om afkapgrenzen te hanteren, waarop concrete activiteiten significante niveaus van effecten op de omgeving overschrijden. Pas als de afkapgrenzen worden overschreden, wordt in detail getoetst aan de normen (omgevingswaarden).

Sneller en goedkoper
Het RIVM verwacht dat met deze werkwijze vooral bij eenvoudige aanvragen het vergunningbesluit sneller (en dus tegen lagere kosten) kan worden genomen. De nieuwe aanpak is bedoeld voor besluitvorming over activiteiten die een effect hebben op de leefomgeving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de overlast door geluid van industrie, lozingen op oppervlaktewater of de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Het RIVM benadrukt het belang te controleren of de kwaliteit van de leefomgeving op orde blijft. Op die manier kan worden voorkomen dat deze ongemerkt verslechtert en er omgevingswaarden worden overschreden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter
Lang leve de WABO!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie