Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Veel vinkjes bij versterking vth-stelsel, data blijven achter

Veel signalen staan op oranje en groen in de tussenstand versterking vth-stelsel. Maar het blijft tegelijk een taai dossier.

03 juli 2024
uitstoot industrie
Shutterstock

Veel doelen van het interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel komen langzaam in zicht nu het programma zijn einde nadert. Op datagebied blijft er nog veel te wensen over, zo blijkt uit de laatste voortgangsrapportage.

Coördinator Financiële Administratie

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Financiële Administratie

Strategisch beleidsadviseur gezonde en veilige leefomgeving (milieu)

Gemeente Ede
Strategisch beleidsadviseur gezonde en veilige leefomgeving (milieu)

Meer groen

Wie door zijn oogharen kijkt naar de voortgangsrapportages van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel ziet steeds iets meer groen opdoemen. Het is een teken dat de planning wordt gehaald. Er zijn nieuwe criteria voor de robuustheid van omgevingsdiensten en elke dienst heeft inmiddels een plan van aanpak over hoe die te halen. Bij de politie en het Openbaar Ministerie wordt meer prioriteit gegeven aan de voorheen vaak als weinig sexy ervaren milieudelicten. Er is een nieuw ‘centraal sturingsmodel’ ontwikkeld dat al een tijde door de politie en sinds kort ook door het OM wordt gebruikt.

Toezicht

Ook het toezicht op de omgevingsdiensten komt goed van de grond. Ze visiteren elkaar inmiddels veelvuldig. De Inspectie Leefomgeving en Transport boog zich kritisch over onder meer de aanpak van asbestverwijdering en – zeer recent – ­ over geluidshinder. En ook aan het interbestuurlijk toezicht wordt gewerkt.

Alarmerend

Ze vormen een aantal van de vruchten die het dit jaar aflopende Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel heeft opgeleverd. Een programma dat in het leven werd het geroepen na een alarmerend rapport over de staat van onze vergunningverlening, toezicht en handhaving door een commissie onder leiding van Jozias van Aartsen.

Bewijzen

Veel van het sindsdien in gang gezette veranderproces zal zich nog in de praktijk moeten bewijzen. Voor de advisering van omgevingsdiensten bij de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies is een handreiking opgeleverd. Via ‘kennissessies en workshops op verschillende events’ moet die verder worden geborgd.

Mandaat

Ook aan de door Van Aartsen c.s. verlangde grotere onafhankelijkheid van omgevingsdiensten ten opzichte van hun opdrachtgever moet nog veel gebeuren. Zeker nu de gemeenten en provincies zelf dat grotere mandaat aan hun omgevingsdiensten moeten verlenen. Ook het ‘conceptprofiel’ voor een onafhankelijker positie van een omgevingsdienstdirecteur wordt pas halverwege deze maand vastgesteld.

Datakwaliteit

Ver achter bij de planning blijft het verbeteren van de datakwaliteit in de vergunningverlening. Ook het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging blijft vooralsnog sterk achter.  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie