Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Hengelaars dwarsbomen drijvend zonneveld

Het moet makkelijker worden verstrekte visrechten in te trekken. Dat is nodig om drijvende zonnepanelen te kunnen plaatsen op binnenwateren.

15 juni 2022
Vissen vangen
Shutterstock

De gemeente Utrecht roept minister Staghouwer (LNV) op om de Visserijwet te wijzigen omdat die nu een sta-in-de weg is voor de plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke wateren. Ook belemmert de huidige regeling volgens het gemeentebestuur de inrichting van visreservaten in haar plassen, vijvers en grachten.

In een brief aan de bewindsman vraagt wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) om een actualisatie van de Visserijwet uit 1963. Die zou niet meer van deze tijd zijn. ‘De huidige wet belemmert ons, als eigenaar van onze watergangen, om het vissen naast andere belangen af te wegen.’

Intrekken

De gemeente heeft in het verleden visrechten afgegeven aan een beroepsvisser en aan sportvissers. Het blijkt dat ze visrechten maar moeilijk kan intrekken. Voor aanpassing van de verhuurovereenkomst is immers instemming van de Kamer voor de Binnenvisserij noodzakelijk, waarin vissers weer zijn vertegenwoordigd. De kamer zou ook alleen kijken naar een ‘doelmatige bevissing van de binnenwateren’, en geen rekening houden met andere belangen. ‘Hiermee hebben vissers een onzes inziens te zware bescherming ten opzichte van andere maatschappelijke belangen’, stelt wethouder Van Hooijdonk.

Drijvende zonnevelden

Volgens de wethouder zijn visrechten een obstakel voor de plaatsing van zonnepanelen op de gemeentelijke wateren. In het nieuwe coalitieakkoord van de Utrechtse collegepartijen zijn onlangs afspraken gemaakt om in de Haarrijnse- en Nedereindse plas drijvende zonnevelden te plaatsen. Hengelaars zouden er moeten ‘inschikken’. Wil de gemeente Utrecht die plannen kunnen doorzetten, dan zou wel een wijziging van de Visserijwet nodig zijn.

Reservaten

Om de visstand te verbeteren richt de gemeente Utrecht nu al natuurlijke oevers in, en creëert ze paaiplaatsen in haar wateren. Ook heeft ze al het initiatief genomen tot de zogenaamde visdeurbel, waardoor sluisdeuren in Utrechter in de gemeentelijke wateren sneller opengaan voor migrerende vissen. Het college wil daarnaast visreservaten gaan inrichten. Daarvoor is het ook nodig dat rechten van vissers makkelijker kunnen worden ingetrokken, aldus het Utrechtse gemeentebestuur. Het college vindt verder dat in de huidige Visserijwet het dierenwelzijn onvoldoende wordt meegewogen.

Omgevingswet

Ze wijst erop dat de zware rechtsbescherming van vissers in de Visserijwet ook zijn doorwerking heeft op de Omgevingswet. Die wettelijke regeling ‘respecteert’ de Visserijwet, waardoor er ook in het kader van de Omgevingswet geen integrale belangenafweging zou kunnen plaatsvinden over visrechten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie