ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Twee natuurvergunningen voor PALLAS in duingebied Petten

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verleende recent deze vergunningen.

22 maart 2022
Natuurvergunningen

Arcadis organiseerde twee natuurvergunningen voor PALLAS in het duingebied van Petten. Door onderzoek en advies van Arcadis verleende de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord recent deze vergunningen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de voorbereiding van de aanleg en exploitatie van de PALLAS-reactor en het Nuclear Health Centre (NHC), beide gepland op de Energy & Health Campus in Petten.

PALLAS wordt een geavanceerde reactor voor productie van medische isotopen en (medisch) nucleair technologisch onderzoek. Het NHC is een productiefaciliteit voor de productie en ontwikkeling van nucleaire medicijnen. Het NHC verwerkt straks op grote schaal bestraalde medische isotopen tot halfproducten en medicijnen en verpakt deze voor wereldwijde distributie. Hiermee voorziet PALLAS in bijna een derde van de wereldwijde behoefte aan nucleaire medicijnen.

Beide faciliteiten leiden bij de aanleg en exploitatie tot een niet significante toename van stikstofdepositie in het aangrenzende Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen. In de huidige stikstofcrisis wachten veel bedrijven vaak lang en tevergeefs op een natuurvergunning. Arcadis heeft samen met PALLAS en de gemeente Schagen gekozen voor project-specifiek ecologisch onderzoek. Hiervoor is veel onderzoek gedaan naar de ecologische kwaliteit en veerkracht van de aangrenzende natuurgebieden en naar de effecten die verdere toename van stikstofdepositie zou kunnen hebben. Ook werd door PALLAS veel zorg besteed aan het voorkomen of beperken van stikstofemissie bij de aanleg en het gebruik van beide faciliteiten, onder andere door slim ontwerpen en het gasloos exploiteren van alle faciliteiten.

‘Wij brachten voor dit project de staat van de instandhouding van de beschermde ‘habitats’ in Natura 2000 gebied de Pettemerduinen en het Zwanenwater in beeld en toonden aan dat deze voldoende positief is om de niet significante toename van stikstof op te vangen’, licht ecoloog Reinoud Kleijberg van Arcadis toe. ‘Op basis daarvan is gesteld dat deze extra stikstofuitstoot door de PALLAS-reactor en het NHC geen significant effect heeft op het Natura 2000-gebied. De Raad van State had deze conclusie overigens in maart 2020 al bevestigd bij een beroepszaak rond de vaststelling van het bestemmingsplan voor PALLAS.

‘Uiteraard zijn wij erg trots dat voor beide projecten nu ook natuurvergunningen zijn verkregen’, voegt projectmanager Janet Eilering van Arcadis toe. ‘Hiermee komt de realisatie van het PALLAS project wederom een flinke stap dichterbij. Een tweede belangrijke mijlpaal binnen een half jaar. In november 2021 stemde de raad van gemeente Schagen in met het bestemmingsplan PALLAS-plot en werd de partiële herziening PALLAS-reactor vastgesteld.’ 

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.