Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Openheid over juridische kosten festivals Leeuwarden’

Hoeveel is de gemeente Leeuwarden kwijt aan juridische kosten voor procedures over vergunningen voor festivals binnen de gemeente? Dat willen minstens twee politieke partijen in de gemeenteraad en de Leeuwarder Courant (LC) graag weten, maar het lijstje is vertrouwelijk. De LC heeft een Wob-verzoek ingediend.

19 augustus 2019

Hoeveel is de gemeente Leeuwarden kwijt aan juridische kosten voor procedures over vergunningen voor festivals binnen de gemeente? Dat willen minstens twee politieke partijen in de gemeenteraad en de Leeuwarder Courant (LC) graag weten, maar het lijstje is vertrouwelijk. De LC heeft een Wob-verzoek ingediend.

Kosten faciliteren festivals
Half mei publiceerde Stichting Groene Ster Duurzaam op haar website een lijstje met een schatting van de kosten die de gemeente Leeuwarden in 2018 had gemaakt voor het faciliteren van festivals in het natuur- en recreatiegebied De Groene Ster. Die kosten zouden in totaal neerkomen op een bedrag tussen de 250.000 en 350.000 euro. Aangezien het faciliteren van festivals financieel voordeel voor de gemeente zou moeten opleveren vroeg Lijst 058 het college of de opsomming en het bedrag juist zijn.

Kosten vertrouwelijk
Het college antwoordde ontkennend. De kosten rondom geluidsaspecten, juridische bijstand en nadeelcompensatie liggen hoger, maar de kosten voor communicatie en de inzet van loonbedrijven lager. ‘Deze kosten worden overigens niet veroorzaakt door het organiseren van de festivals an sich maar door de tegen de festivals aangespannen juridische procedures.’ Een overzicht met bedragen was alleen vertrouwelijk in te zien bij de griffie ‘omwille van het economisch belang/privacy van enkele betrokken ondernemers.’

'Kosten boven half miljoen'
Onder meer die vertrouwelijkheid gaf Lijst 058 een reden vervolgvragen te stellen. ‘Het bevreemdt onze fractie dat de bijgevoegde opsomming van gemeentelijke kosten vertrouwelijk is. We snappen dat zaken die herleidbaar zijn naar personen, niet openbaar hoeven te worden. Maar dat rechtvaardigt ons inziens niet dat de hele opsomming vertrouwelijk moet zijn. Graag zien we dat de vertrouwelijkheid wordt opgeheven.’ Uit de beantwoording blijkt dat de gemeentelijke kosten nog veel hoger liggen dan 350.000 euro, merkt de raadsfractie op. Graag ontvangt Lijst 058 daarom een gespecificeerd overzicht van alle kosten. Lijst 058 verwacht dat de kosten ver boven het half miljoen uitkomen. ‘Tot welk bedrag vindt het college het nog maatschappelijk verantwoord om deze extra kosten te maken? Of is dit de prijs van de democratie?’

Vertrekkende festivals
De fractie wijst ook op ‘hardnekkige geruchten’ dat festival Welcome to the Village zou vertrekken naar Oranjewoud en op berichtgeving in de Leeuwarder Courant dat dancefestival Psy-fi dit jaar voor het laatst in De Groene Ster zou zijn gehouden. ‘Het is niet meer mogelijk in Leeuwarden een groot internationaal festival te organiseren’, citeerde de krant de festivalorganisator half juli. De kosten die moeten worden gemaakt voor een vergunning zouden in vijf jaar tijd zijn gestegen van 16.000 euro naar een half miljoen. ‘Leeuwarden wil heel graag culturele hoofdstad zijn, uitstralen dat ze festivalstad zijn maar ze maken regeltjes als een klein jongetje’, aldus de festivalorganisator. ‘Gelul’, reageerde PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma in dezelfde krant over de suggestie dat Leeuwarden niet achter het festival zou staan. Volgens hem heeft het festival juist een prominente plek op de stadsagenda.

Nog geen antwoord
Niettemin zijn de gemaakte juridische kosten voor de gemeente nog vertrouwelijk. Om die reden is de LC een Wob-procedure begonnen. Het lokale nieuwsplatform Liwwadders gaf afgelopen vrijdag de gelegenheid aan fractievoorzitter Gijs Jacobse van Gemeentebelangen Leeuwarden om ook zijn ongenoegen te uiten over het weigeren van de gemeente om inzage te geven in de juridische kosten.
Jacobse wijst op een tweet van Lijst 058-fractievoorzitter Otto van der Galiën die stelt tot op heden nog geen antwoord te hebben gekregen op zijn vervolgvragen van half juli. Jacobse vindt het ‘van de zotte’ dat het college de gemeenteraad deze informatie onthoudt. ‘Het college moet de gemeenteraad altijd alle informatie geven die het voor het uitvoeren van zijn (controlerende) taak nodig heeft.’

Onderste steen boven
Ook vindt Jacobse dat het budgetrecht van de gemeenteraad in het geding is, ‘want het kan zo maar zo zijn dat het college geld uitgeeft dat niet via de begroting aan het college daarvoor ter beschikking is gesteld’. Als er dan vertrouwelijke gegevens in een nota staan, moet het college die er maar uithalen en niet het hele document als vertrouwelijk bestempelen, aldus Jacobse. ‘Onzin, grote onzin, en schoffering van de gemeenteraad. Die moet dit niet over zijn kant laten gaan. Waarom mogen de raadsleden en de burgers niet weten wat er in totaal uitgegeven wordt aan deze procedures? Wat heeft het college werkelijk te verbergen? De onderste steen moet boven.’ Van der Galiën wil na de zomer in debat met wethouder Feitsma. Die liet in eerdere beantwoording van raadsvragen van Lijst 058 weten aan herijking van het evenementenbeleid te werken en die na de zomer naar de raad aan te bieden.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

pieter / wegkijker
De gemeente is weinig transparant over de kosten.

Ik heb de stad vorig jaar tijdens culturele hoofdstad bezocht. Ik was onder de indruk.

Het is dan ook wrang te moeten constateren dat een kleine minderheid van drammers in staat is de ontstane festivalcultuur met een juridisch (principe)gevecht te nek om te draaien.
H. Wiersma / gepens.
Geheimhouding van dit soort kosten heeft niets meer te maken met onze democratie. Gemeenteraden behoren korte metten te maken met deze geheimzinnigdoenerij.
Advertentie