ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Bouwemissietool geeft bouwsector inzicht in terugdringen emissies

Stikstof-, CO2- en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines in één eenvoudige tool.

TNO
12 april 2024
TNO Bouwemissietool

TNO heeft een rekentool ontwikkeld die zowel bouwers als aanbestedende partijen inzicht geeft in de  NOx-, CO2 en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten. De tool kan ook het potentiële effect van verschillende maatregelen voor emissiereductie weergeven, zoals het toepassen van industriële bouwmethoden voor woningbouw, logistieke maatregelen (bijvoorbeeld het gebruik van een bouwhub) en de inzet van schonere en nul-emissie voertuigen en bouwmachines. 

Tot nu waren er nauwelijks eenduidige en betrouwbare rekenmethodes voor emissies die vrijkomen bij het bouwproces. Als je echt impact wilt maken, moet je naar de hele keten kijken: van productie en logistiek tot en met de bouwplaats. De Bouwemissietool is daar een belangrijke aanzet toe en maakt het mogelijk voor aanbestedende partijen haalbare uitgangspunten aan te geven.

Programma Emissieloos Bouwen

De Bouwemissietool die in opdracht van het ministerie van BZK is ontwikkeld binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen biedt de bouwsector een hulpmiddel om onderbouwde beslissingen te nemen over het toepassen van maatregelen die de uitstoot verminderen, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van een natuurvergunning. Met de bouwemissietool is het mogelijk tijdens de plannings- of aanbestedingsfase van een individueel bouwproject snel en makkelijk een aantal verschillende varianten door te rekenen op hun geschatte effect op de verschillende emissies.

Op basis van deze tool kun je volledig je eigen situatie doorrekenen en goed onderbouwde beslissingen nemen. Wat betekent het voor mijn uitstoot als ik bijvoorbeeld een dieseltruck vervang door een elektrische vrachtauto?"

Mario de Rooij, project manager Emissieloos Bouwen bij TNO

Alle typen bouwsectoren

De tool is voor elk type bouw te gebruiken, al verschillen de functionaliteiten per bouwsector. Voor alle typen bouwsectoren kunnen de emissies op de bouwplaats worden berekend door kenmerken en inzet van de machines en voertuigen in te vullen. Specifiek voor woningbouw-laagbouw (eengezinswoningen) is de tool geavanceerder en kan een emissie-inschatting voor transport worden gedaan op basis van bouwprojectkenmerken. Voor alle typen bouw kan de tool het potentiële effect van het inzetten van schonere of nul-emissie voertuigen en bouwmachines berekenen. Voor woningbouw-laagbouw kan bovendien het potentiële effect van de toepassing van industriële bouwmethoden en de toepassing van een bouwhub worden berekend.

De bouwemissietool helpt ons sneller inzicht te krijgen in de impact van maatregelen op verwachtte emissies van projecten. Door een breed gebruik draagt het bij aan gelijke monniken, gelijke kappen."

Marcel Scheltinga, manager logistiek bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV

Ontwikkelmogelijkheden

TNO voorziet nog verdere ontwikkelmogelijkheden voor de Bouwemissietool zoals uitbreiding van functionaliteit, toepassingsgebied, koppeling aan andere relevante tools zoals AERIUS, toevoegen GWW-projecten, nauwkeuriger emissiebepaling en -monitoring en analysemogelijkheden. 

Mario de Rooij - TNO
Mario de Rooij - TNO

Meer weten?
Mario de Rooij, Principal Project Manager bij TNO. Of bel 06 51 36 21 78.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.