Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Tips over integriteit corporaties leiden tot 34 onderzoeken

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties ontving tot nu toe 150 berichten over mogelijke fraude, zelfverrijking of andere integriteitsschendingen. Ruim één op de vijf meldingen leidt tot verder onderzoek.

02 oktober 2009

Het ministerie van Vrom heeft 34 onderzoeken in gang gezet naar mogelijke strafbare handelingen of bestuursrechtelijke overtredingen door woningcorporaties. De onderzoeken zijn een direct gevolg van binnengekomen meldingen bij het in april geopende Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

 

Volgens een woordvoerder van de Vrom-inspectie, waar het meldpunt onder valt, zijn tot nu toe in totaal 150 meldingen binnengekomen. Tot dusver zijn er hiervan 133 beoordeeld. Besloten is om 34 gevallen ‘in onderzoek te nemen’. De overige 99 meldingen zijn doorverwezen naar andere instanties, of – na terugkoppeling naar de melder – terzijde gelegd omdat het meldpunt hiervoor niet het juiste loket was.

 

Het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties werd een halfjaar geleden in het leven geroepen door minister Van der Laan (Wonen, PvdA). Aanleiding was een reeks geruchtmakende incidenten waarbij corporaties in opspraak kwamen. Het meldpunt moet volgens de minister bijdragen aan ‘een cultuuromslag’ bij corporaties, schreef de minister eerder dit jaar aan de Tweede Kamer.

 

Opsporing

 

Tijdens een lezing voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) in Utrecht, zei Van der Laan vorige week dat er ‘nog het nodige in de pijplijn zit’ als het gaat om mogelijke integriteitsschendingen.

 

In een toelichting hierop laat een woordvoerder van de Vrom-inspectie desgevraagd weten dat op dit moment 34 onderzoeken lopen. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van Vrom onderzoekt mogelijke strafrechtelijke feiten.

 

Daarnaast lopen bestuursrechtelijke onderzoeken die door de Vrom-inspectie worden uitgevoerd. De woordvoerder wil niet ingaan op de specifieke aard van de meldingen die nu worden onderzocht. ‘Maar in algemene zin kan je bij de strafrechtelijke onderzoeken denken aan mogelijke gevallen van fraude, zelfverrijking of ABCconstructies. Bij bestuursrechtelijke onderzoeken kan het gaan om nevenactiviteiten van corporaties of om het verkopen van onroerend goed zonder taxaties.’

 

De woordvoerder benadrukt dat een onderzoek niet meteen wil zeggen dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. ‘Het gaat om meldingen waarbij de gedachte is: hier zou wat achter kunnen steken. Maar dit hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Die onderzoeken zijn er juist voor bedoeld om duidelijkheid te scheppen.’

 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R.Donker / dakloos
De onderzoeken van het interventieteam van VROM zijn gewoon een lachertje en er word handjeklap gespeeld om bepaalde woningcorporaties buiten beeld te houden die zwaar over de schreef gaan.
Als ik diverse verzoeken indien aan meldpuntcorporaties om een onderzoek op te starten naar Zwolse en regionale corporaties in Over-IJssel vanwege fraudepraktijken en integriteitschendingen i.v.m. met de AWBZ dan word dit afgewezen of mij gemeld dat er niets aan de hand is bij deze corporaties die samenwerken met RIBW Zwolle in relatie tot het financieren va de daklozenopvang de Herberg aan de Nijverheidstraat in Zwolle en wat een groot bedrog en misleiding is en waar daklozen die daar gehuisvest zijn totaal geen zorg en hulpverlening otvangen van RIBW Zwolle.
Deze Herberg staat onder beheer van de Hr. Joop van Ommen directeur van de WRZV hallen die met achterstanden aan huurgelden aan de gemeente Zwolle kampt vanaf 2002 en hij is diegene die aan de touwtjes trekt en RIBW zwolle instrueerd hoe te handelen richting de dakloze zwervers die daar slapen.
Dit word allemaal gedoogd door de gemeente Zwolle die dit bedrog een particulier inititatief noemt en de misstanden gedoogd maar wel subsidies verleent aan deze Herberg zonder dat er verantwoording hoeven te worden afgelegd waar aan gemeenschapsgelden zijn besteed en er is geen periodiek toezicht op de bedrijfsvoering van deze herberg en signaleringsrapporten worden door RIBW Zwolle te laat ingeleverd.
En als zelf de inspectie vor de gezondheidszorg en het regionale zorgkantoor de fout in gaan door geen onderzoeken te plegen na het indienen van klachten dan weet men wel hoever het in dit land gesteld is met integriteitschendingen en fraudepraktijken in de zorg en welzijnssector.
Maar als je zoals Joop van Ommen allerlei connecties en belangenverstrengelingen heeft binnen het politieke bestuur van zwolle dan kom je overal mee weg.
Maar mij maken zij niets wijs.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.Siefkes / Ondernemer/directeur
Woningstichting Rhiant uit Hendrik-Ido-Ambacht doet aan ontwikkelingshulp in Gambia. De directeur gaat met zijn vriendin daar naar toe, evenals twee medewerkers. Intern zijn de woningklachten geheel niet op orde en dan wel naar het buitenland gaan, op kosten van Rhiant ? We hebben toch een minister van Ontwikkelingshulp? Dit is je reinste versnippering en geldverspilling en snoepreisjes op kosten van de huurders. Verder staan deze verhalen uitgebreid in hun uitgave-blad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D. van Arum / interim manager

In het kader van verder onderzoek is het wellicht wenselijk dat in de openbaarheid komt bij welke corporaties onderzoek wordt gedaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie