Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Tekort sociale huurwoningen door geldnood corporaties

Den Haag heeft tot 2020 behoefte aan zo’n 1.800 nieuwe sociale huurwoningen. Staedion kan er nog enkele honderden bouwen, maar de andere twee corporaties niets. Dat de woningcorporaties financieel niet bij machte zijn om voor de opgaven voldoende geld vrij te spelen, staat in het onderzoeksrapport van UvA-hoogleraar Woningmarkt van Johan Conijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Den Haag.

09 april 2016

De drie Haagse woningcorporaties, Haag Wonen, Staedion en Vestia zitten te krap bij kas om de komende jaren genoeg nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Hulp van andere corporaties is nodig.

Den Haag heeft tot 2020 behoefte aan zo’n 1.800 nieuwe sociale huurwoningen. Staedion kan er nog enkele honderden bouwen, maar de andere twee corporaties niets. Dat de woningcorporaties financieel niet bij machte zijn om voor de opgaven voldoende geld vrij te spelen, staat in het onderzoeksrapport van UvA-hoogleraar Woningmarkt van Johan Conijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Den Haag.

Stevige onderhandelingen
De prestatieafspraken die Den Haag in december 2015 heeft gemaakt met de drie woningcorporaties Staedion, Haag Wonen en Vestia over het op peil houden van de voorraad sociale huurwoningen, kunnen volgens het onderzoek de toets der kritiek doorstaan. De gemeente heeft stevig onderhandeld en de corporaties hebben gezien hun financiële situatie `scherp aan de wind gezeild.’ Tegelijkertijd is de ruimte om te investeren van de drie Haagse corporaties niet voldoende om de ambities van het stadsbestuur te kunnen realiseren. Daarom moet de stad ook andere corporaties betrekken bij de verwezenlijking hiervan’, zo stelt de onderzoeker. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijven de conclusies.

Verhuurdersheffing rampzalig
Als eerste gemeente heeft Den Haag een second opinion laten doen naar de financiële positie van de drie woningcorporaties waarmee in december 2015 prestatieafspraken zijn gemaakt. De toets biedt het stadsbestuur en de woningcorporaties goed inzicht in de situatie op de huurwoningmarkt. Er tekenen zich een aantal dilemma's af, niet alleen op het punt van productie van betaalbare woningen, maar ook op gebied van duurzaamheid en kwaliteit. In een brief aan de gemeenteraad schrijft verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) dat de zwakke financiële positie van de corporaties is ontstaan in de crisis. De in 2014 door het kabinet ingevoerde verhuurdersheffing bemoeilijkt volgens hem hun herstel. Om de sociale huurwoningvoorraad in het snel groeiende Den Haag toch op peil te houden, zullen andere woningcorporaties volgens Wijsmuller moeten bijspringen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

kaatje
Corporatie-Bestuurders krijgen toch een marktconform salaris omdat ze zo goed zijn? Ligt alles altijd aan de crisis en externe factoren? Welke invloed heeft de interne bedrijfsvoering van afgelopen jaren op de huidige financiële positie van de corporaties? Zijn daar misschien ook aanpassingen gewenst die ruimte scheppen? Benieuwd naar de kwaliteiten van de corporatiebestuurders op dit vlak, een kans om zich nu te bewijzen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem / AS
Inderdaad Joris, met dank aan Stef Blok en zijn verhuurdersheffing...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie