Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Stikstofplannen Gelderland niet op tijd klaar

Gelderland slaagt er niet in om het rijk op 1 juli te laten weten hoe de plannen voor het landelijk gebied er op hoofdlijnen uitzien.

ANP
21 mei 2023
trekker
Shutterstock

Gelderland heeft het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, waar het stikstofbeleid deel van uitmaakt, niet op 1 juli klaar. Natuurminister Christianne van der Wal wil op 1 juli van alle provincies weten hoe de plannen voor het landelijk gebied, inclusief de voorgenomen stikstofbeperking, er op hoofdlijnen uit gaan zien. Gelderland, de grootste provincie met de grootste landbouw- en stikstofopgave, krijgt dat niet op tijd voor elkaar, vooral omdat het rijk de zaken nog niet op orde heeft, schrijft verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth aan de Provinciale Staten.

Cruciale informatie rijk ontbreekt

Gelderland gaat de minister in juli wel een overzicht sturen van (stikstof)plannen waar de provincie al jaren aan werkt. Om die plannen definitief te kunnen maken, op zijn vroegst aan het eind van dit jaar, is cruciale, nog ontbrekende informatie van het rijk nodig, aldus Drenth. 'Zoals een landbouwakkoord, een regeling voor de piekbelasters en uitwerking van de paden voor boeren die blijven.' Al die zaken zijn nog niet door het kabinet geregeld. Er is ook veel geld voor nodig, aldus de bestuurder, en ook daarover bestaat nog geen duidelijkheid.

Gelderland werkt al jaren aan de nieuwe inrichting van de zeven regio's in de provincie, rekening houdend met de noodzakelijke stikstofbeperking. Als het kabinet duidelijkheid heeft geschapen, gaat de provincie de plannen voorleggen aan gemeenten en natuur- en landbouworganisaties en hun achterbannen, waarna de Provinciale Staten een besluit nemen. In 2024 zou dan een start gemaakt kunnen worden met de eerste maatregelen, denkt de provincie.

Gelderland wil 'serieus geld'

De meeste provincies worstelen met de datum van 1 juli, ook al omdat nog geen enkele provincie een nieuw college van Gedeputeerde Staten heeft. Gelderland heeft van alle provincies de grootste opgave en is tegelijkertijd een groot deel van de oplossing voor Nederland, zegt Drenth. Gelderland wil dus 'serieus geld' hebben. Maar het is nu al duidelijk dat alle provincies samen veel meer geld vragen dan minister Van der Wal beschikbaar heeft.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het werkt sneller en er is altijd tijdwinst te boeken om vooraf over iedere concept-planvorming in overleg te treden met relevante actoren.
Advertentie