ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Het ESB-dossier 'Regie op Wonen'

Nieuwe Premie A-regeling vraagt om politieke keuze.

Arjen Gielen

Minister Hugo de Jonge (Wonen) onderzoekt of er een nieuwe premie A-regeling moet komen. In principe een goed idee, vindt SVn-bestuurder Arjen Gielen. “Wel is het essentieel om concreet woningen te koppelen aan de regeling en deze te reserveren voor doelgroepen, zoals starters. Je organiseert daarmee de toegang van woningen voor starters. Dat is echt een politieke keuze.”

Dat zei Gielen dinsdag bij de presentatie van het dossier ‘Regie op Wonen’ van ESB. Hierin staan aanbevelingen voor overheid en marktpartijen om de woningmarkt vlot te trekken. De in het coalitieakkoord aangekondigde nieuwe vorm van premie A-woningen, die het voor starters makkelijker maakt om een eerste woning te kopen, is volgens SVn een goede stap.  

Lokale visie hard nodig

De overheid wil de regie op de volkshuisvesting op zich nemen. Meer reguleren in plaats van loslaten. “Het is belangrijk dat er op lokaal niveau lange termijn visie op de woningmarkt komt”, benadrukt Gielen. “Zo’n visie is nodig om meer systematische uitdagingen op de woningmarkt aan te gaan.”

Zet in op tijdelijke maatregelen

Om de woningmarkt in beweging te krijgen is speciale aandacht voor starters van groot belang. “We moeten bepaalde segmenten gaan reserveren voor bepaalde doelgroepen, zoals starters”, stelt de SVn-bestuurder. “Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat de woningmarkt zal blijven bewegen: het is een oplossing die nu helpt, maar in de toekomst moeten we er weer vanaf. In wetgeving moet je daarom inzetten op een tijdelijke maatregel en niet richten op een structurele systeemverandering.”

Het ESB-dossier 'Regie op Wonen' werd dinsdag 17 mei aan de vaste Kamercommissie over wonen aangeboden. Naast Peter Boelhouwer (TU Delft), Madeline Buijs (Colliers) en Carla Muters (NHG) was SVn-bestuurder Arjen Gielen één van de sprekers. Bekijk zijn bijdrage aan het dossier hier.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Theo van Boxtel
Huisvesting is de basis van een ieders bestaan. Iedereen heeft recht op een deugdelijk tehuis.
U kunt het verschil maken, als kennis aandrager en promotor.
SWHHiN dient als een kennisplatform. Zij ontwikkelt een duurzaam gebouw van een hoge woonkwaliteit. Bedoeld voor meerdere generaties: zuinig met grond en bouwstoffen.
Over de uitkomst zal voortdurend worden onderhandeld. In de statuten van de coöperatie staat vast de eeuwigdurende beperking van het recht op opbrengst. Erfpacht is mogelijk en zal het doel betaalbaar wonen versterken. Speculatie wordt uitgesloten. Burgerparticipaties bevorderd.
Het is een "kip en het ei" verhaal. Wie zorgt voor wie. Ouderen voor kind en kleinkinderen. Volwassenen voor bejaarden en mindervaliden. De doelstelling van SWHHiN zijn:
Onderzoek en verzamelen van kennis.
Het in kaart brengen van infrastructuur, omstandigheden en de mogelijkheden
Veiligheid waarborgen, problemen oplossen en voorzien in duurzame hulp
Begeleiden bij uitvoeren van duurzame oplossingen
Tonen van betrokkenheid, empathie, evalueren en geven van nazorg

Omschrijving XPHouses: twee verbindingsgebouwen, corridors, met 2 zij- en een middenvleugel van 15 x 15 m. Vijf woonlagen met op het dak zonnepanelen geplaatst.
Het souterrain biedt ruimte voor techniek en opslag van seizoen spullen.
XP36Houses omvat 36 appartementen. Per woonlaag 8 woongedeeltes, vrij in te delen.
De 5e woonlaag bestaat uit 4 woningen. Gemeenschappelijk: entree, techniek, trappenhuis, lift, doorgang, erf, portiek en berging. De wooncoöperatie doet het onderhoud en beheer.
XPHouses ontworpen naar menselijke maat, geen overdaad of tekortkoming;
de ideale huisvesting, met de mogelijkheid van mantelzorgwoning of begeleid wonen.
SWHHiN neemt de volgende taken op zich:
Zij spreekt procedures af, regelt voorraden bouwmateriaal en prefabdelen
SWHHiN treedt op als opdrachtgever
SWHHiN verwerft of bemiddelt in bouwlocaties
SWHHiN draagt het beheer van het appartementencomplex over aan lokaal bestuur
Indien nodig maakt zij deel uit van het bestuur

SWHHiN werkt samen met bestaande organisaties.
Het gaat om het doel: Hulp bij Huisvesting in Nood en sociale huisvesting.
Kostenbesparing, efficiency, maximaal resultaat en “win-win situaties” zijn geen loze woorden.

Graag wil ik dit initiatief op uw agenda plaatsen. Bekijk de foto’s➤http://bit.ly/3MTYE6N
Uw aandacht betekent een snelle doorbraak in de aanpak van ons doel.

Ik wens u een vruchtbaar resultaat toe met uw werkzaamheden. Uw reactie zie ik vol verwachting tegemoet! Elke vorm van samenwerking/support is welkom. Wat nog te doen staat: constructieberekeningen, (tussen-) financiering en toewijzing van een locatie om de XPHouses te realiseren!
Een begin is gemaakt. Vriendelijke groet,

Theo van Boxtel, mede opdrachtgever en toekomstig bewoner
Foundation Housing Reconstruction Assistance in Emergency. XPHOUSES in licentie gegeven volgens Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk Delen 3.0 Unported licentie
http://bit.ly/2Ph0Rji ➤brochure
http://bit.ly/390RWH3 ➤downloadcentrum Google drive
http://bit.ly/3xaIw7P ➤website XPH project omschrijving
http://bit.ly/2PNulWG ➤petitie ruimte voor CPO
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.