ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Het aanvragen van een Starterslening voor nieuwbouwwoningen

Vijf tips op een rij.

Vijf tips

In veel gemeenten is de Starterslening ook te gebruiken voor het kopen van een nieuwbouwwoning. Dat gaat echter net anders dan een reguliere Starterslening. Waar moet je op letten? Teammanager Operations Kirsten Seijger zet vijf tips voor hypotheekadviseurs op een rij. “Wij kijken soms nét anders dan de eerste geldverstrekker.”

Waarborgcertificaat

“Wie een hypotheek voor een nieuwbouwwoning wil aanvragen, heeft een waarborgcertificaat nodig. Dat is een voorwaarde van NHG. Het waarborgcertificaat moet zijn afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend. De keurmerkhouders staan op de website van de stichting vermeld. Goed om te weten: NHG heeft geen aparte norm voor transformatie en vernieuwbouw. Woningen waarbij sprake is van transformatie of nieuwbouw kunnen wel als nieuwbouw behandeld worden, maar ook dan moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven.”

Badkamer en keuken

“Een woning moet bewoonbaar zijn, anders kun je geen hypotheek of Starterslening aanvragen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een keuken, badkamer en toilet in de woning aanwezig moeten zijn. Als er meerwerk nodig is om de woning geschikt te maken voor bewoning, moeten de kosten hiervan  worden meegerekend. Alle kosten moeten bij de eerste geldverstrekker in depot gehouden worden, ook als starters eigen geld meenemen. Het bedrag dat een starter maximaal mag lenen voor nieuwbouw is 100 procent van de marktwaarde van de woning. Dat is in het geval voor een nieuwbouwwoning de koopsom, eventueel vermeerderd met de kosten van de grond, bouwkosten, meerwerk, bouwrente over vervallen termijnen, renteverlies tijdens de bouw en aansluiting op nutsvoorzieningen.

Aansluiting op nutsvoorzieningen

“Zonder nutsvoorzieningen is de nieuwbouw niet gereed voor bewoning. Je kunt alleen een Starterslening aanvragen wanneer de woning feitelijk bewoonbaar is. De woning moet warm- en koud watervoorzieningen hebben en voorzien zijn van elektriciteit. Goed om te weten: een huurketel of het leasen van een warmtepomp of zonnepanelen tellen voor NHG mee als financiële verplichtingen en dus als financieringslast.”

Inkomensstukken

“Het is belangrijk dat de inkomensstukken kloppen. De salarisstrook en de werkgeversverklaring moeten bijvoorbeeld overeen komen. Alleen dan kunnen we nagaan is of er een bestendig inkomen is. We zien dat de eerste geldverstrekkers daar soms iets soepeler mee omgaan. Daardoor denken adviseurs en klanten wel eens: de eerste geldverstrekker is akkoord, dus de Starterslening komt sowieso goed. Omdat wij met overheidsgeld werken houden we ons soms net iets strikter aan de NHG regels, dus controleer nog een keer extra of alles klopt. Zo voorkomen we samen dat vertraging ontstaat.”

Afwijkend beleid SVn ten opzichte van NHG

“Het acceptatiebeleid voor de Starterslening wijkt op een aantal punten af van de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als het gaat om bouwdepots, koopconstructies, woonwagens en de rentevaste periode. Meer hierover staat op svn.nl/nhg"

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.