ruimte en milieu / Partnerbijdrage

2021 wordt het jaar van optimisme en doorpakken

2021 wordt het jaar van optimisme en doorpakken. Een jaar vol complexe uitdagingen

Jan-Willem-van-Beek.jpg

De energietransitie, de financiële gevolgen van de coronacrisis en het blijven aanjagen van de woningbouw; 2021 wordt een jaar vol complexe uitdagingen. Hoe kunnen we die het hoofd bieden? Met optimisme en doorpakken, vindt SVn-directeur Jan Willem van Beek. Laten we gebruikmaken van de energie van de mensen die willen.

Hoe zou u 2020 willen omschrijven?

Onwerkelijk. Wie mij vorige jaar Kerst had voorspeld dat eind 2020 in heel Nederland mondkapjes aan de waslijn zouden hangen die had ik de prijs voor beste cabaretier gegeven. Het is een open deur als ik zeg dat corona en de maatregelen eromheen een enorme maatschappelijke en economische impact hebben. En we zijn er nog niet. Na bijna een jaar thuis werken is het extra duidelijk hoe belangrijk een goede woning en gezondheid zijn. #Blijfthuis en ‘blijf thuis werken indien mogelijk’ kan alleen als je een eigen huis hebt. Voor 330.000 woningzoekenden is dat niet het geval. Dit zijn vooral starters. Met het Platform Woonstarters hebben SVn en verschillende partijen de vraag van starters maar ook oplossingen nog eens nadrukkelijk aan de orde gesteld. Eindelijk lijkt de ernst doorgedrongen. Daar hebben deskundigen hard voor moeten lobbyen


Wat doet SVn dan?

Met financieële arrangementen zoals de Starterslening proberen we samen met lagere overheden lokaal starters meer kansen te bieden en een steun in de rug te geven. Want let op: starters die vandaag niet in staat worden gesteld  de koopmarkt te betreden zullen dit mogelijk nooit meer kunnen: een verloren generatie. SVn is ook trotse uitvoerder van de door BZK geïnitieerde Transformatiefaciliteit. Deze biedt kortlopende revolverende geldleningen om de voorfase van woningbouwprojecten te financieren, zodat ontwikkelaars van transformatieprojecten sneller kunnen starten met de (her)ontwikkeling van deze locaties en meer projecten tegelijk op hun schouders kunnen nemen. Voor 2021 gaan we door met deze ‘smeerolie’ want het werkt! Het Rijk heeft extra geld ter beschikking gesteld. Transformatie van kantoren, industriele gebouwen en maatschappelijk vastgoed kennen we. Er zijn ook mooie kansen voor  de retail en wonen boven winkels in binnensteden. Dat gaat komende jaren een echte opgave worden.


Stedelijke vernieuwing?

Ja, als oude volkshuisvester ben ik blij dat de stedelijke vernieuwing weer op de agenda van de Kamer staat. Er komt een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro beschikbaar waarmee stevig wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare gebieden. Dit is hard nodig. In de bestaande voorraad ligt de opgave en de mogelijkheid voor bundeling van aanpakken. Sociaal en in de stenen. Niet alleen in de steden maar ook op het platteland. Pak woningverbetering op samen met de energietransitie, goede huisvesting voor ouderen, asbest, funderingsherstel. Niet via allerlei verschillende potjes maar via één regeling. Kijk eens naar de regelingen die we voor Limburg en Gelderland uitvoeren. Koppel vraagstukken aan elkaar, ontzorg mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Als bewoner heb je je omgeving hard nodig bij deze keuzes. En ook  een overheid die oog heeft voor jouw problemen.

 

Zijn we er dan?

Nee maar het heeft geen zin om te wachten tot we het plaatje compleet hebben. Dat is ook het leuke van werken bij SVn. We gaan met onze deelnemers ‘van de kant af’ als anderen nog kijken of er een sluitende businesscase is. We sluiten aan bij de lokale vraagstukken van onze deelnemers. We hebben te maken met een complexere opgave die al complex was: bouwen, de energietransitie, het verdelingsvraagstuk. Corona, de financiële gevolgen daarvan maar ook stikstof maken de uitdaging nóg groter. Er wordt veel gesproken over mensen die niet mee willen doen. Maar gelukkig zijn er een heleboel mensen die dat wel willen. Mijn visie op 2021: laten we gebruik maken van de energie van de mensen die willen. De bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders die willen gaan voor de kwaliteit van wonen en leven in Nederland. Met optimisme en doorpakken volgt de rest van de mensen daarna wel. Daar ben ik echt van overtuigd.


Jan Willem van Beek, Bestuurder SVn

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.