Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Senaat steunt Omgevingswet; slijpt scherp randje weg

De Omgevingswet kan rekenen op brede steun in de Eerste Kamer. Daarvoor moest minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wel enkele toezeggingen doen. Participatie voor burgers moet beter worden verankerd en onomkeerbare omgevingsbesluiten mogen pas vier weken na het besluit in werking treden.

15 maart 2016

De Omgevingswet kan rekenen op brede steun in de Eerste Kamer. Daarvoor moest minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dinsdag wel enkele toezeggingen doen. Participatie voor burgers moet beter worden verankerd en onomkeerbare omgevingsbesluiten mogen pas vier weken na het besluit in werking treden.

Brede steun 

Volgende week stemt de Eerste Kamer over de wet en enkele moties die zijn ingediend tijdens de plenaire behandeling. De Senaat nam ruim de tijd om een waslijst aan kritiek- en verbeterpunten te bespreken. Nu al is duidelijk dat een grote meerderheid van de senaatsfracties de wet steunt. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren lijken tegen te gaan stemmen, net als vorig jaar in de Tweede Kamer.

Betere rechtsbescherming

Onder een motie van de Socialistische Partij om de rechtsbescherming van burgers te verbeteren, lijkt Schultz niet uit te komen. Ze ontraadt de motie, waarin de termijn van inwerkingtreding van omgevingsbesluiten wordt verlengd van twee naar vier weken. Maar gezien de brede steun die de motie vermoedelijk krijgt, zal ze in de Invoeringswet deze opdracht van de Eerste Kamer toch uitvoeren. Die is vooral bedoeld om te voorkomen dat besluiten onomkeerbaar zijn – zoals kap- en sloopvergunningen -, omdat ze al zijn uitgevoerd voordat de bezwaartermijn is afgerond. Om te voorkomen dat andere besluiten nu onnodig lang op uitvoering wachten (een dakkapel bijvoorbeeld), gaat de minister kijken of termijnen voor dat soort besluiten juist kunnen worden verkort.

Handreiking burgerparticipatie 

De minister kwam ook tegemoet aan zorgen van de Senaat over burgerparticipatie. Samen met de VNG gaat Schultz een handreiking maken over dit onderwerp. Daar komt ook expliciet aandacht voor in het implementatieprogramma voor de Omgevingswet.

Geen normen in de wet

Op een ander heikel punt kwamen enkele senaatsfracties niet verder: de keuze om normen over de leefomgeving niet in de wet op te nemen, maar in de uitvoeringswetten (AMvB’s). GroenLinks-senator Marijke Vos toonde zich in het debat boos en verontwaardigd over “de luchtige manier” waarop Schultz dit dilemma afdoet. De minister stelt dat de ze voldoende manieren in het wetgevingproces heeft ingebouwd om de Tweede en Eerste Kamer te betrekken bij de afwegingen over deze normen.

Aanpak leegstand

Verder zegt de minister toe dat ze met provinciekoepel IPO gaat kijken of de wettelijke instrumenten voor de aanpak van leegstand op dit moment voldoende zijn. En dat de invoering van het digitale stelsel voor de Omgevingswet haar volle aandacht heeft. Schultz ziet het als haar bestuurlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede invoering daarvan.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie