Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Kijk realistischer naar rol burgers in energietransitie'

Het SCP ondervroeg zowel focusgroepen van lokale ambtenaren als burgers over het opwekken van duurzame energie.

ANP
02 november 2022
burgerparticipatie
Shutterstock

De overheid gaat ervan uit dat burgers een grote rol gaan spelen in het opzetten van lokale duurzame energieprojecten, maar veel burgers vragen hierin juist om een leidende rol van de overheid. Ze zitten dus niet op een lijn, signaleert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek. Volgens het SCP is 'een realistischer kijk van de overheid nodig op de rol en de verwachtingen van burgers'.

Coördinator Planning & Control

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Planning & Control

Adviseur milieu (geluid)

Gemeente Ede
Adviseur milieu (geluid)

Focusgroepen

Het SCP ondervroeg zowel focusgroepen van lokale ambtenaren als burgers over het opwekken van duurzame energie. Dat gebeurt lokaal bijvoorbeeld door groepen burgers die samen een veld vol zetten met zonnepanelen, of samen een windmolen kopen.

Verantwoordelijkheid

Veel burgers zien volgens het SCP graag dat de overheid, lokaal is dat vaak de gemeente, de verantwoordelijkheid op zich neemt om zulke projecten van de grond te krijgen. Groepen bewoners hebben daar lang niet altijd de 'kennis, deskundigheid, menskracht en middelen' voor. Ambtenaren zien desondanks het liefst dat bewoners het voortouw nemen. Zij hebben er moeite mee als gemeenten dat doen, omdat die zich van de wet niet zomaar op de markt mogen begeven.

Opbrengsten

Burgers en ambtenaren zijn het wel met elkaar eens dat het goed is als iedereen in de omgeving kan meeprofiteren van de opbrengsten. Om die reden zouden de meeste burgers en ambtenaren de duurzame energieprojecten in hun buurt ook niet geheel aan commerciële bedrijven willen overlaten.

Doelen voor de gemeenschap

Het SCP geeft het advies om bij de uitwerking van klimaat- en energiebeleid 'niet te beginnen met de verantwoordelijkheidsverdeling', maar in plaats daarvan eerst duidelijke doelen voor de gemeenschap te formuleren. Als overheden en burgers het daarover eens zijn, kunnen ze daarna in gesprek gaan over de taakverdeling en de manier waarop de gemeente een project kan ondersteunen. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
In relatie met de onverantwoorde opwarming van de aarde valt al geruime tijd niet meer te ontkennen dat voor onszelf en voor ons nageslacht op het gebied van het klimaat drastische maatregelen moeten worden genomen. Als één van de rijkere landen behoort Nederland binnen alle mondiale instituten een afgewogen voorlopers rol te vervullen. Klimaatmaatregelen zijn (soms) zonder enige vorm van pijn voor overheden zelf en voor bedrijven en burgers niet uit te voeren. Belangrijk is dat iedereen zoveel mogelijk in deze noodzakelijke transities kan worden meegenomen. Dat vraagt van Overheden binnen te stellen termijnen en randvoorwaarden evenwichtige besluitvorming met uitgebalanceerde overgangsmaatregelen.
Advertentie