Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Rijkskantoren nog niet beter verspreid

Het lukt de komende vier jaar nog niet om rijkskantoren zoals de bedoeling is beter over het land te verspreiden.

04 mei 2024
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Shutterstock

Het vergt meer tijd om de kantorenportefeuille van het rijk evenrediger over het hele land te verdelen. Die wens was naar voren gekomen naar aanleiding van het rapport Elke regio telt en ook door het kabinet omarmd. Maar volgens minister De Jonge vereist het verplaatsen van een organisatie ‘een secuur proces’.  

Coördinerend strateeg dijkprojecten

JS Consultancy
Coördinerend strateeg dijkprojecten

Netwerkmanager Gelderland en Overijssel

Rijnbrink
Netwerkmanager Gelderland en Overijssel

Geen zicht

Provincies als Groningen, Drenthe en Limburg zullen nog even moeten wachten voordat er rijksdiensten naar hun regio’s worden overgeheveld. De masterplannen van het rijksvastgoedbedrijf voor de periode 2024-2028 bieden, zoals De Jonge schrijft in een Kamerbrief, ‘nog geen zicht op een wezenlijk andere spreiding van de rijksoverheid over het land’.

Sterker sturen

Volgens De Jonge is daarvoor eerst afstemming nodig met het personeel. Wel verwacht hij dat de (toekomstige) minister van Binnenlandse Zaken sterker op spreiding zal gaan sturen. ‘In de komende jaren zal (…) breder worden gekeken dan alleen naar het primaire proces, bedrijfseconomische en organisatorische argumenten. Ook de kansen om bij te dragen aan de maatschappelijke opgave in regio’s zal onderdeel zijn van de afweging. Met provincies en een aantal grote gemeenten vindt hierover afstemming plaats.’

140 panden

De rijkskantorenportefeuille omvat nu in totaal circa 140 panden, met een totaal bruto-oppervlak van ruim twee miljoen vierkante meter. Eens in de vijf jaar worden daar voor de twaalf provincies en de gemeente Den Haag masterplannen voor gemaakt. De Jonge verwacht dat het totale aantal benodigde vierkante meters onder invloed van het thuiswerken iets zal dalen, met uitzondering van de regio Den Haag. De totale integrale huisvestingskosten blijven stabiel op circa 1,2 miljard per jaar.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie