Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Zorgen over rekening Klimaatakkoord

Het Stedennetwerk G40 maakt zich zorgen over de rekening van het Klimaatakkoord. Het vreest dat gemeenten te weinig geld krijgen om de hen toebedachte coördinerende rol bij de energietransitie naar behoren uit te voeren. Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar.

13 maart 2019
groen-geld.jpg

Het Stedennetwerk G40 vreest dat gemeenten te weinig geld krijgen om de hen toebedachte coördinerende rol bij de energietransitie naar behoren uit te voeren. Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar.

Kostenverdeling

Dat stelt het Stedennetwerk in een reactie op de doorrekening van het Klimaatakoord door de planbureaus. Gemeentekoepel VNG roept het rijk op om snel duidelijkheid te geven over een eerlijke kostenverdeling en passende financieringsmogelijkheden voor inwoners nu de doorrekening van het Klimaatakkoord bekend is. De Unie van Waterschappen (UVW) roept partijen om ‘vaart te zetten achter besluitvorming en werk te maken van de energietransitie’. ‘Zonder bestrijding van de oorzaak (van de klimaatverandering, red) blijft het dweilen met de kraan open’, aldus bestuurslid Dirk-Siert Schoonman. 

Wijkaanpak

Het PBL steunt de keuze om gemeenten een coördinerende rol te geven bij de energietransitie, maar uit de doorrekening wordt niet duidelijk of gemeenten voor die taken voldoende extra geld krijgen, aldus het Stedennetwerk. Er is 50 miljoen euro gereserveerd voor de zogeheten wijkaanpak. Eerder heeft het Stedennetwerk aangegeven dat de steden minstens het dubbele nodig hebben om de contacten met en de besluitvorming tussen burgers, bedrijven en overheden te organiseren. Ook het PBL heeft twijfels of die 50 miljoen euro voldoende is, tekent de G40 daarbij aan.

Gasloos

Ook voor het gasloos maken van woningen is veel te weinig geld beschikbaar, waarschuwt het Stedennetwerk. Gemeenten moeten voor 2030 1,5 miljoen woningen van het gas afhalen. Met de nu beschikbare bijdrage kunnen 250.000 tot 1.070.000 woningen en gebouwen van het gas gehaald worden, aldus de G40. ‘Maximaal 71 procent van het afgesproken aantal.’ Financiële tegenvallers voor inwoners en woningcorporaties bij het verduurzamen van woningen zijn onvermijdelijk. De G40 roept kabinet en de Tweede Kamer op voor voldoende financiering te zorgen.


Geen optie

De Unie van Waterschappen (UVW) stelt dat de doorrekeningen uitwijzen dat het niet voldoende is om een reductie van 49 procent in 2030 te behalen. Het behalen van de doelstelling is ‘wel nodig om de veiligheid en bewoonbaarheid van Nederland ook voor de langere termijn zeker te stellen. Te weinig of te laat actie ondernemen tegen de opwarming van de aarde is voor onze delta geen optie. De kosten van de schades door extremer weer en zeespiegelstijging zullen dan uiteindelijk hoger uitvallen dan die van een omschakeling naar duurzame energie. Daarom werken de waterschappen actief mee aan de reductie van broeikasgassen, onder andere door de opwek van duurzame energie’, aldus Schoonman.

Innovatief onderzoek

De waterschappen vragen het rijk rekening te houden met kosten voor het inpassen van duurzame energieprojecten van derden in het waterbeheer en om ondersteuning van innovatief onderzoek hiernaar. Waterschappen vragen de minister de toegezegde wetswijziging snel uit te voeren zodat er voor de waterschappen voldoende ruimte is om duurzame energie te produceren. Hiermee kunnen ze de C02-uitstoot van hun activiteiten volledig compenseren. Er is een Taskforce nodig die knellende wet- en regelgeving kan aanpakken.  

Startblokken

‘Een snelle besluitvorming over het Klimaatakkoord is nodig, omdat daarmee gemeenten, provincies en waterschappen de benodigde bevoegdheden en maatregelen krijgen om hun rol te kunnen pakken’, stelt de VNG in een reactie. ‘Veel gemeenten zijn al begonnen of staan in de startblokken om, samen met inwoners, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan de slag te gaan met de uitvoering van de energietransitie.’

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Boris
Het is 1 groot verdienmodel voor een aantal organisaties/mensen dit klimaatgeneuzel. NL gaat geen verschil maken op wereldschaal en de miljarden die dit moet gaan kosten kunnen veel beter worden besteed aan andere zaken. Pure massahysterie, ook of misschien juist bij de politiek. Leiders hebben we al jaren niet meer, het zijn domme kleuters die wedstrijdjes houden over wie het meest deugd, wie het beste verhaaltje verteld, en wie het meest met z'n gezicht in de media komt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Eens met Boris.

En de rekening komt niet bij de gemeente, maar bij de mensen. Raming: 175 euro per persoon per maand
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ingrid / beleidsmaker
Massahysterie, inderdaad. En Hegeliaanse dialectiek. De klimaathysterie dient mar 1 doel: De Nieuwe Wereldorde - een diabolisch machtsspel die de gewone man/vrouw niet zal kunnen winnen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman Gerards / Secr. Burgercomité Zelfstandig Landgraaf
Linksom of rechtsom... de burger gaat het betalen. Als de groot vervuilers nu toch 2/3 moeten gaan ophoesten, dan zullen de prijzen navenant stijgen en kan de burger er toch voor opdraaien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martijn
Los van de alu hoedjes comments van hieronder, de Nederlandse bijdrage is op wereldschaal gering, ja en? Met zo'n defaitistische houding hoeven we nooit meer de grens over, het zal toch niet om ons draaien.Iedereen hoort een bijdrage te leveren aan dit wereldprobleem. 17 miljoen Nederlanders, of Britten, Australiërs of Japanners. We hebben er op persoonlijk vlak allemaal even veel baat bij. Het gaat om onze wereld!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen
Als ik sommige reacties hier zie dan denk ik dat de opwarming van de aarde al in sommige bolletjes is geslagen...

blijf lekker in je internet bubbeltje zitten zou ik zeggen.

Nieuwe wereldorde - werkelijk wat een nonsens.

En maar op de smartphone kijken wat ze nu weer voorgespiegeld krijgen door Google en Facebook.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lucht uit Azie komt nooit in NL aan ?
Martijn (Beleidsmedewerker Milieu) ja u hebt helemaal gelijk wij moeten doorzetten, aangzien vieze lucht uit Duitsland en pakistan nimmer mengt met onze dure schone lucht. Man wordt eens wakker wat wij hier heeft weinig tot geen zin. De rijke elite lacht zich onderstussen weer de knopen van de broek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Heel leuk de energie transitie, maar zo lang we heel de wereld over blijven vliegen voor een voetbalwedstrijd, een weekendje New York en andere flauwekul dan gaat dit niet helpen. Ook door de gesubsidieerde pallet kachels wordt het niet beter.Een voordeel met de klimaatverandering voor het weer hoeven we niet meer naar Zuid Frankrijk meer te vliegen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
haiko / interim manager
Voor wie meer wil weten over het verschil tussen politieke- en wetenschappelijke benadering van de kosten van het klimaatprobleem: https://www.youtube.com/watch?v=roEzk1ZLFlE

Dit verhaal gaat over de kosten van het energieakkoord.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Onbegrijpelijk dat de VVD geen maatregelen doorvoert die weinig kosten en direct mogelijk zijn. Ik denk aan verbod gif spuiten op de akkers en weilanden, geen plastic verpakkingen, verbod op houtkachels in de huizen, verbod op barbecue, katalysator op schepen, etc. Zal wel te simpel zijn.......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Niet te geloven gejojo van het Kabinet Rutte. Wel heel toevallig net voor de verkiezingen. Pure volksverlakkerij. De energiebelasting gaat dit jaar helemaal niet omlaag want dat schijnt niet uitvoerbaar te zijn. Misschien wat rekenmachientjes kopen? Dergelijke fiasco's zijn bij Rutte en zijn kornuiten namelijk schering en inslag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Klimaatbeleid stoelt op verouderde cijfers, Simon Rozendaal"Die 49 en 95 procent zijn op hun beurt gebaseerd op cijfers uit het voorlaatste IPCC-rapport (voor kenners: AR5 uit 2013). Nu is er in 2018 een nieuw rapport (SR15) van de internationale IPCC-experts verschenen en daarin staan weer heel andere cijfers.

Er mag ruim de helft meer CO2 worden uitgestotenOpmerkelijk is dat de Nederlandse beleidsmakers niet aanhaken bij de allernieuwste cijfers, maar zich vastklampen aan die uit 2013. De recente cijfers maken het klimaatbeleid echter behoorlijk gedateerd.Voor alle duidelijkheid, en belangrijker nog, voor alle eerlijkheid: dit heb ik niet zelf ontdekt. Jacques Hagoort, emeritus hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft, attendeerde mij hierop. Hagoort kan goed redeneren en goed rekenen, zo heb ik een aantal jaren geleden gemerkt toen hij een rapportje schreef over de relatie tussen de gaswinning en de aardbevingen in Groningen. Hij heeft nu iets dergelijks gedaan met de cijfers waarop het Nederlandse kabinet zijn beleid baseert.Volgens de laatste inzichten van het IPCC mag de helft meer CO2 en andere broeikasgassen worden uitgestoten dan in het verleden is gedacht om de wereldwijde temperatuurstijging binnen 2 graden Celsius te houden – zoals in het Klimaatakkoord van Parijs staat verordonneerd. En om de opwarming binnen 1,5 graad te houden (wat de voorkeur heeft van de internationale experts) mag de emissie zelfs tweemaal zo hoog zijn als in het verleden is aangenomen.De Amerikaanse klimaatwetenschapper Zeke Hausfather (verbonden aan de University of Califonia, Berkeley) had dat als een van de eersten in de gaten en merkte in oktober in de wetenschapsblog Carbon Brief op dat dit een spectaculaire verruiming is. Op leken komt het over als het toegeven van een fout – de relatie tussen CO2 en de temperatuur op aarde is toch niet zo simpel als wij bij het IPCC dachten – maar dat ziet het IPCC anders: ze hebben gewoon beter gerekend en iets nauwkeuriger definities gebruikt.

Het kabinet moet zijn huiswerk overmaken.Soit. Op basis van de nieuwste gegevens (een ruimer ‘koolstofbudget’) kan die toch al merkwaardige doelstelling van 49 (waarom niet gewoon 50 procent, ofwel de helft) terug naar 35 procent of nog lager, rekent Hagoort voor. Eigenlijk moet dit als consequentie hebben dat de Eerste Kamer, die binnenkort over de ontwerp-Klimaatwet gaat stemmen, tegen het kabinet zegt dat het zijn huiswerk moet overdoen. Het Nederlandse klimaatbeleid hoeft helemaal niet zo doldriest te zijn, suggereren zelfs de internationale experts van het IPCC.Dat is goed nieuws, wat de vraag oproept waarom onze eigen experts, die van het PBL en van de ministeries, dit onder de pet hebben gehouden."

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie