ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Regie over volkshuisvesting: voeren van het juiste beleid

Hoe voer je goede regie en wat is daar voor nodig?

Woningen

Nederland staat voor een grote opgave voor de volkshuisvesting: het bouwen van 900.000 woningen tot en met 2030, zorgen voor voldoende betaalbare woningen en de verduurzaming daarvan. Het Rijk neemt hierbij regie over volkshuisvesting. Maar hoe voer je goede regie en wat is daarvoor nodig? Het ministerie van BZK vroeg veertien wetenschappers om hun visie hierop. Dit resulteerde in zes beschouwingen op verschillende thema’s. In samenwerking met Binnenlands Bestuur zijn deze thema’s gebundeld in de nieuwe publicatie ‘Regie over volkshuisvesting’.

Voeren van het juiste beleid

De directies Wonen en Woningbouw van het ministerie van BZK stelde de bundel samen. Het kwam tot stand door verschillende thema’s rondom de volkshuisvesting in kaart te brengen, waarbij gezocht werd naar meer regie en sturing. Elk artikel belicht een volkshuisvestingthema. Wetenschappers uit verschillende disciplines komen aan het woord, zoals gedragswetenschappers, woningmarktdeskundigen, economen en juristen.

De inzichten van de auteurs kunnen het ministerie helpen om het juiste beleid te voeren. Het ministerie probeert door de publicatie zoveel mogelijk kennis te vergaderen om het juiste besluit te nemen.

Beleid aandachtsgroepen en doorstromen voor ouderen

Zo roept het eerste hoofdstuk over de interactie tussen Rijk en regio op om de rollen voor beleid van aandachtsgroepen scherp te krijgen. Het artikel bevat een drieluik van hoogleraren Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam), Mark van Twist (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Paul Frissen (Tilburg University). Zij zijn verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). BZK vroeg ze om te reflecteren op het beleid voor aandachtsgroepen op de woningmarkt, zoals starters, arbeidsmigranten en ouderen. De auteurs stellen dat de overheid kan helpen, maar ook goed moet nadenken vanuit welke rol en met welke intentie ze regie voert. Behoedzaamheid is daarbij erg belangrijk.

In het vierde hoofdstuk gaan Wilco van Dijk (hoogleraar Economische Psychologie aan Universiteit Leiden), Ruth Dijkstra (sociaal psycholoog) en Alien van der Vliet (onderzoeker en adviseur) in op het beleid ten aanzien van ouderen op de woningmarkt. De drie auteurs die verbonden zijn aan het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag in Leiden geven een gedragswetenschappelijk perspectief op de overwegingen die 65-plussers kunnen hebben om wel of juist niet door te stromen naar een ouderenwoning.

Overige thema’s

De bundel besteedt verder aandacht aan thema’s als het programma Woningbouw van de Nationale Woon- en Bouwagenda, het woningtekort en beleid dat van invloed is op de woningvraag, de woningbouwopgave van woningcorporaties en het recht op wonen. Het ministerie wil met de bundel en de reactie daarop zoveel mogelijk kennis opdoen om tot weloverwogen besluiten te komen.

Zie ook

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Regie voeren door de Rijksoverheid betekent niet dat woningbouw via dictaten kan worden gestimuleerd. Regie voeren doe je in goed overleg met alle sectoren die belang hebben bij woningbouw, dus ook met beleggers. Met de huidige regievoering (o.a. neutralisatie huren in de vrije sector) wordt de woningbouw door onvoldoende rendement en teveel risico nagenoeg stilgelegd. Dat is toch niet wat we willen?