Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincie Noord-Holland te laks met uitstootregels

Noord-Holland is te soepel omgegaan met regels voor de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden bij staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden. De rechter vernietigt het besluit waarmee de provincie de maximale uitstoot door één van de hoogovens van het bedrijf had bepaald. Het provinciebestuur is nu verplicht om te onderzoeken of strengere milieueisen mogelijk zijn.

27 november 2020
Tata-Steel.JPG

Noord-Holland is te soepel omgegaan met regels voor de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden bij staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden. De rechter vernietigt het besluit waarmee de provincie de maximale uitstoot door één van de hoogovens van het bedrijf had bepaald. Het provinciebestuur is nu verplicht om te onderzoeken of strengere milieueisen mogelijk zijn.

Inspectie

De rechtszaak werd aangespannen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die vond dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die namens de provincie milieuregels handhaaft, strenger moet optreden tegen Tata Steel. Fabrieken van de staalmaker in IJmuiden stoten volgens de inspectie te veel schadelijke stikstofoxiden uit.

Onvoldoende onderzoek omgevingsdienst

Daarbij voerde de inspecteur aan dat de Europese normen voor de staal- en ijzerindustrie strenger zijn. Als staalfabrikanten voor hoogovens de best beschikbare technieken gebruiken, zou volgens de Europese Commissie een maximale uitstoot van 100 milligram stikstofoxiden per vierkante nanometer mogelijk zijn. Tata Steel was gebonden aan een bovengrens van 140 milligram. De rechter ging mee in het betoog en oordeelde dat de omgevingsdienst niet goed genoeg heeft onderzocht of met andere productietechnieken een lagere uitstoot mogelijk is.

Hoogoven niet meteen gesloten

Het oordeel van de rechter betekent niet dat de hoogoven in IJmuiden per direct moet worden stilgelegd. Zo blijft de huidige maximumwaarde gelden totdat Noord-Holland een nieuw besluit heeft genomen. De rechter wil zo voorkomen dat oudere regels van de provincie voor Tata Steel weer gaan gelden, met een nog hogere bovengrens voor stikstofoxiden.

Noord-Holland: complexe materie
De provincie Noord-Holland legt zich bij de uitspraak neer en zegt aan de slag te gaan om tot een nieuw besluit te komen. 'We gaan daarbij ook in gesprek met de ILT', laat gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu) in een schriftelijke reactie weten. Het provinciebestuur krijgt daarvoor van de rechtbank 36 weken de tijd. 'Daarmee erkent de rechter hoe complex deze materie is', aldus de PvdA-politicus.


Jaarlijks 2600 voortijdige doden

Tata Steel is de grootste industriële uitstoter van stikstofoxiden in Nederland. De ILT herinnerde tijdens de rechtszaak aan de schade die de stoffen veroorzaken. De dienst wees op onderzoek van de Gezondheidsraad, die becijferde dat in Nederland 2600 mensen per jaar voortijdig overlijden door blootstelling aan stikstofoxiden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Tata Steel heeft de provincie Noord-Holland helemaal in de zak en dat weten ze allebei: de provincie zal moeten inbinden of fors betalen
Advertentie