Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Bouwplannen van provincies onder druk

Utrecht en Gelderland willen miljarden van het rijk om te investeren in mobiliteit. Anders kan er een streep door hun woningbouwplannen. Ze zijn het oneens met het PBL dat oproept na corona terughoudend te zijn met dergelijke investeringen.

17 september 2021
woningbouw2.jpg
Shutterstock

Utrecht en Gelderland willen miljarden van het rijk om te investeren in mobiliteit. Anders kan er een streep door hun woningbouwplannen. Ze zijn het oneens met het PBL dat oproept na corona terughoudend te zijn met dergelijke investeringen.

Keihard nodig

Minimaal 170.000 nieuwe woningen heeft de provincie Utrecht tot 2050  in de plannen staan. Keihard nodig, aldus gedeputeerde Arne Schaddelee (mobiliteit, ChristenUnie). ‘Er zijn Utrecht waanzinnig veel mensen die geen woning kunnen vinden. Wij hebben Statenleden die op een studentenflatje zitten met een paar oud-studiegenoten. Schandalig.’


Gezonde verstedelijking

De provincie zet in op ‘gezonde verstedelijking’: de bouw van de nieuwe huizen moet worden geconcentreerd rond ov-knooppunten, met name in de stad Utrecht en de gemeenten daar direct omheen: Nieuwegein, Houten, Zeist. ‘Maar ook in de regio Veenendaal/Food Valley en in Amersfoort.’ Ambitieuze plannen die volgens Schaddelee onhaalbaar zijn als er niet tegelijkertijd een ‘enorme investering’ van twee à drie miljard euro wordt gedaan in mobiliteit. Geld dat het rijk moet bijplussen.

Verdubbeld
Schaddelee: ‘De stad Utrecht heeft er in de jaren zeventig voor gekozen qua ov vooral op de bus in te zetten. Daar redden we het nu niet meer mee. De stad is qua inwoneraantal verdubbeld en gaat ook de komende jaren enorm uitbreiden. Het is de enige stad van de G4 met één intercitystation. Amsterdam heeft er vijf; Rotterdam en Den Haag drie of vier. Als de groei doorzet, vallen de mensen in 2030 op Utrecht Centraal bij wijze van spreken van de perrons. Dat moeten we voorkomen.’


Schaalsprong

De provincie wil daarom een schaalsprong maken in het ov. De recente Uithoflijn en de tramlijn naar Nieuwegein moeten deel uit gaan maken van een light­rail-netwerk in de stad. Deels ondergronds, in de vorm van een metro. En met aansluiting op een tweede intercity­station in de stad om zo Utrecht Centraal te ontlasten. Schaddelee: ‘Dat soort sprongen kun je als regio nooit zelf betalen. Tel daar de hele discussie over de A27 bij op. Of je nou voor of tegen de verbreding bent – ik constateer dat er al vijftien jaar over wordt gepraat, maar dat er intussen door stikstof en door onenigheid nog geen millimeter asfalt is neergelegd. Terwijl we elk jaar duizenden woningen hebben gebouwd.’ Inmiddels hebben provincie en gemeente Utrecht het rijk verzocht om het tracébesluit A27 bij Amelisweerd te herzien. Een onafhankelijke onderzoekscommissie moet alternatieven gaan onderzoeken.


Gelderland

De provincie Utrecht staat niet alleen in haar mobiliteitszorgen. Ook Gelderland laat momenteel de gevolgen van haar woningbouwplannen onderzoeken. ‘Onze wegen, openbaar vervoer, fietspaden zijn al vol. We weten dat er een probleem komt: files, vol openbaar vervoer en onveilige fietspaden door drukte.’


Advies PBL

‘Ik heb het er gister nog met mijn collega uit Gelderland over gehad’, zegt Schaddelee. ‘En in andere provincies leeft dit thema ook.’ Maar wacht even, adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving vorige week niet om mobiliteitsplannen nog eens tegen het licht te houden? Sinds corona werken immers beduidend meer mensen thuis, wat de ochtend- en avondspits sterk ontlast.

Draaischijf
Schaddelee: ‘Ik mis in de PBL-discussie de link met de woningbouw, met de groei die er nu al is. Stel dat inderdaad 20 procent van de werknemers blijft thuiswerken. Dat betekent minder file in de spits. Maar we hebben al vijftien jaar een enorme bevolkingsgroei in de stad en de regio en die gaat ook de komende twintig jaar door. Die groei impliceert dat je, los van de gevolgen van corona, sowieso een schaalsprong in het ov moet maken. Utrecht wordt altijd de draaischijf van Nederland genoemd. Maar die moet wel kunnen blijven draaien.’

Startblokken
En als het rijk niet met miljarden over de brug komt? ‘Dan gaan we die woningen ook niet bouwen. Dat zou een schande zijn, wat mij betreft. De plannen zijn er, er zijn locaties genoeg in de regio. Alle gemeenten staan in de startblokken om te bouwen, maar de woningen moeten wel bereikbaar zijn. Zolang er vanuit Den Haag geen boter bij de vis komt, kan het niet. Je ziet dat het rijk dol is op onderzoek, maar geen geld op tafel legt.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Woningbouw en mobiliteit zijn aan elkaar gekoppeld. Zouden visieloze politici dat ook door hebben?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Nederland is alleen te redden met:

1. een vaste vice-premier (voor algemene aansturing van prioritaire binnenlandse aangelegenheden).

2. een minister voor wonen.

3. een permanente denktank op rijksniveau voor het ontwikkelen van visie op hoofdlijnen voor te onderscheiden sectoren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Het Rijk moet de groei van het aantal inwoners van Nederland met meer dan 100.000 zielen per jaar maar eens stoppen. Dat is niet vol te houden. Dan kunnen we nu roeptoeteren over een miljoen woningen, maar over tien jaar moeten we weeeeerrrr aan de slag. In de regio Foodvalley\Veenendaal is ca. 60% van de werknemers arbeidsmigrant. Die doen ook een zwaar beroep op huisvesting. De vraag is of, als we alle kosten meerekenen die de economische sectoren aldaar afwentelen op de samenleving, zoals infrastructuur, of deze sectoren niet beter kunnen krimpen. We moeten kiezen voor hoogwaardige werkgelegenheid in plaats van lage lonenarbeid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Mevrouw Kaag heeft in haar HJ Schoo lezing onderstreept hoe belangrijk migranten zijn om de vergrijzing tegen te gaan. Zij vergeet dat van alle migranten maar een derde werkt en dat de groep zelf ook vergrijst. Alleen Nederlanders die meer kinderen krijgen helpen tegen de vergrijzing. Het beleid weerspiegelt de geest van mevrouw Kaag en het aantal inwoners van Nederland blijft dus maar toenemen, nu 520 inwoners per vierkante km, met desastreuze gevolgen voor de leefbaarheid van het land. In 2008 waren het er 487. Gaat veel te hard, dus. Het investeren in infrastructuur vraagt een enorme planning en kost kapitalen. Was D66 maar pragmatisch in plaats van ideologisch, dat zou schelen. Zolang de landelijke politiek niet functioneert en om zichzelf draait, moeten gemeenten en Provincies dweilen met de kraan open.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eric / ambtenaar
Het wordt mij duidelijk dat Utrecht en omgeving de slechts mogelijke plek is om nog meer inwoners aan te trekken, goed dat meneer Schaddelee daar op wijst. Zijn grote woorden doen geweld(d)adig aan, mij dunkt dat hij 1 van die kamerbewoners is. Kijk dat soort mensen hebben we hard nodig om eindelijk eens van die vermaledijde verhuurdersheffing af te komen..... Zet hem op. Hoor graag binnenkort weer meer van hem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
In 2018 riepen politici nog: de bevolkingsgroei overkomt ons!!! En nu: we gaan een miljoen huizen bouwen! Er zit geen enkele sturing op. Noch op infrastructuur, noch op bevolkingsgroei. Te verwachten groei van het aantal huishoudens bij ongewijzigd beleid tot 2035: 860.000. Oorzaak groei in hoofdzaak: immigratie. Aandeel werkenden onder deze groep: maar een derde. Bijdrage tegengaan vergrijzing door immigratie: negatief. Kosten voor de maatschappij: hoog.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie