Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincies steunen stikstofmaatregelen minister

De Nederlandse provincies scharen zich achter de maatregelen die minister Schouten (Landbouw) afgelopen vrijdag aankondigde om de neerslag van stikstof terug te dringen. Maar volgens het Interprovinciaal overleg (IPO) zijn het nog maar de eerste stappen om het probleem aan te pakken.

10 februari 2020
nitro.jpg

De Nederlandse provincies scharen zich achter de maatregelen die minister Schouten (Landbouw) afgelopen vrijdag aankondigde om de neerslag van stikstof terug te dringen. Maar volgens het Interprovinciaal overleg (IPO) zijn het nog maar de eerste stappen om het probleem aan te pakken.

Maatregelen

Minister Schouten kondigde vrijdag een reeks maatregelen aan die de stikstofuitstoot van met name de veehouderij moet terugdringen. Zo komt er 350 miljoen euro beschikbaar voor de opkoop van veehouderijen die willen verkopen, en is er 172 miljoen euro beschikbaar voor innovatie van bedrijven en verduurzaming van stallen. Daarnaast komt er een omschakelfonds voor boeren die willen overgaan op kringlooplandbouw.

Provincies

Coaches moeten boeren gaan helpen met het nemen van de juiste stikstofreducerende maatregelen. Provincies, als belangrijkste vergunningverlenende instantie, gaan met boeren in gesprek over de mogelijkheden, en gaan samen met de minister onderzoeken hoe een ongecontroleerde opkoop van veerhouderijen kan worden voorkomen.

Stappen

Het IPO laat weten dat dit pas de eerste stappen zijn. ‘We zijn met het rijk in gesprek om de aangekondigde maatregelen vorm te geven op een wijze die praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar is.’ Om een duurzaam perspectief voor boeren en natuur mogelijk te maken, blijven forse aanvullende stikstofreducerende maatrelen voor alle sectoren nodig, zo stelt de provinciekoepel.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
"Als we de middelen die nu ingezet worden voor natuurontwikkeling en beheer gaan inzetten om mest te verwerken en terug te voeren naar het brongebied van ons voedsel en veevoer zodat we mondiaal een echte kringloop creëren dragen we bij aan een mondiaal evenwicht wat fosfaatgebruik betreft.Stikstof begrenzen om kunstmatige heidetuinen in stand te houden is contraproductief en heeft niets met natuurbeheer te maken. Stoppen met dat beleid maakt dat er net genoeg stikstof op de verarmde gebieden terecht komt om weer echte natuur te vormen – een biotoop die hier van nature ontstaat zonder menselijk ingrijpen. Heide is net zo natuurlijk als een graanveld."https://groene-rekenkamer.nl/10350/wat-is-nu-eig …Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
1. De problemen rond stikstof/Pfas zijn/worden versterkt doordat er nu opeens overal meer uitbreiding van de natuurgebiden moet komen.

2. Er is in hoge mate sprake van ad hoc-beleid sinds het belletje van de Raad van State. De Rijksoverheid had veel meer tijd moeten nemen om met gedegen en uitgebalanceerd beleid voor de korte, middellange en lange termijn te komen. Iedere integrale regie ontbreekt, over andere sectoren horen burgers weinig of niets (luchtvaart, industrie, scheepvaart e.d.)..

3. In het kader van EU-beleid zijn er voor en door Nederland in sommige opzichten voor eigen land onzinnige afspraken gemaakt (denk aan probleem bevolkingsdichtheid). Wat wordt hieraan via nieuw overleg gedaan? Wat is overigens het probleem "droogte" geweest op de nadelige natuureffecten van de laatste jaren?

4. Er worden nu opeens veel financiële middelen vrijgemaakt om reeds bestaande overproductieproblemen op te lossen, maar de resultaten daarvan komen pas zeer geleidelijk over enige jaren zichtbaar. Ondernemersrisico telt hierbij ook al niet meer mee.

5. Ondertussen liggen nog heel veel projecten in de bouw en weg- en waterbouw stil of in de goot. De toch al kwetsbare bouwsector (bankencrisis, te weinig huizen) moet de ene na klap na de andere verwerken.

Wanneer wordt er eens geregeerd in dit land?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie