Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincies willen 10 procent bos erbij

Het Nederlandse bosareaal wordt met 37.000 hectare vergroot, zo'n 10% van het totale Nederlandse bos. Dat streven het rijk en de provincies na, zo staat in een brief van minister Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer. Ook moeten er meer bomen in woonwijken komen, en moet bomenkap altijd gecompenseerd worden met nieuwe aanplant.

05 februari 2020
shutterstock-bos.jpg

Het Nederlandse bosareaal wordt met 37.000 hectare vergroot, zo'n 10 procent van het totale Nederlandse bos. Dat streven het rijk en de provincies na, zo staat in een brief van minister Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer. Ook moeten er meer bomen in woonwijken komen, en moet bomenkap altijd gecompenseerd worden met nieuwe aanplant.

Bossenstrategie

Deze zomer willen rijk en provincies een plan hebben om deze 'Bossenstrategie' uit te voeren. Volgens de overheden moeten er meer bomen komen in steden, dorpen, landelijk gebied en natuurgebieden. Een deel ervan moet in bestaand natuurgebied worden gerealiseerd, maar rijk en provincies zoeken ook naar mogelijkheden om aanleg van nieuwe bossen te combineren met andere maatregelen, zoals voor de energietransitie of woningbouw. 


Biodiversiteit

Sinds 2013 is het areaal aan bos met zo'n 5.000 hectare afgenomen. De Bossenstrategie moet die sluipende afname stoppen, maar de overheden maken zich vooral zorgen over de biodiversiteit in het bestaande bos. Het bos heeft te lijden onder de hoge stikstofneerslag, verdroging en versnippering. Bovendien zet klimaatverandering extra druk op de kwaliteit van de bossen. door de toename van droogteperioden en ziekten. Daarnaast heeft bos de goede eigenschap dat het koolstof vastlegt, en helpt in het behalen van de klimaatdoelen. Ook kunnen bossen water langer vasthouden en verkoeling geven in warme periodes. 

Bomenkap

De overheden waarschuwen er wel voor dat bomenkap, ook in natuurgebieden, noodzakelijk blijft om de biodiversiteit te waarborgen, ziektes te voorkomen en voldoende licht te brengen in dicht beboste omgevingen. Maar de kap moet beperkt blijven tot een kapvlakte van maximaal 0.5 hectare bij regulier bosonderhoud. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij ziektes, is een grotere oppervlakte mogelijk. Maar kap moet wel altijd worden gecompenseerd. Voor iedere gevelde boom moet er minstens één worden teruggeplant. 

Kappen

De laatste tijd kwam er in verschillende gemeenten kritiek op het kappen van bos door bosbeheerders. Zo wil Staatsbosbeheer een deel van de Corsicaanse dennen in de Schoorlse duinen kappen, zodat er meer windinvloed komt in het natuurgebied. Onder protest van verschillende actiegroepen stelde de provincie Noord-Holland een beslissing over de bomenkap uit. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie