Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincie en Amsterdam op ramkoers over windmolens

Aan de onenigheid tussen Amsterdam en Noord-Holland over drie te plaatsen windturbines komt voorlopig nog geen eind.

ANP
03 mei 2024
Windmolen.JPG

De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland blijven van mening verschillen over het windpark Noorder IJplas. Het college van Gedeputeerde Staten ziet geen aanleiding de zeggenschap over het project om drie grote windturbines in het gebied van de Noorder IJplas te plaatsen over te dragen aan Amsterdam. Het provinciebestuur slaat ook het aanbod af om samen met het stadsbestuur advies in te winnen bij de landsadvocaat over de juridische houdbaarheid van een weigering van de omgevingsvergunning.

Kabinetschef (via PublicSpirit)

Provincie Overijssel
Kabinetschef (via PublicSpirit)

Medior Handhavingsjurist

JS Consultancy
Medior Handhavingsjurist

Kwaad

In november bleek dat een meerderheid van Provinciale Staten het project in de Amsterdamse polder bij Oostzaan en Zaanstad niet steunt, met als voornaamste argument dat de turbines niet in de omgeving passen. Amsterdam had er veel energie ingestoken en reageerde kwaad. Ook de Noord-Hollandse gedeputeerde Rosan Kocken (GroenLinks) was er niet over te spreken, mede omdat Gedeputeerde Staten achter het project staan.

Grote ongenoegen

Twee gesprekken leidden niet tot een oplossing, waarop de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink in een brief aan de provincie nogmaals zijn 'grote ongenoegen' uitte. Volgens hem voldoet de vergunningsaanvraag wel aan de voorwaarden. Hij drong er opnieuw op aan de beslissingsbevoegdheid bij Amsterdam te leggen en de landsadvocaat advies te laten uitbrengen. Bij weigering 'overweeg ik zelf de nodige stappen te zetten', schreef hij dreigend. De wethouder voegde daaraan toe dat het Amsterdamse stadsbestuur niet aarzelt 'om te onderzoeken hoe alle door de gemeente Amsterdam geleden schade op de provincie Noord-Holland verhaald kan worden', als blijkt dat de weigering om een vergunning voor het windpark te geven onrechtmatig is.

Nader gesprek

De provincie wijst de verzoeken af en 'neemt kennis' van het Amsterdamse voornemen de schade te onderzoeken en verhalen. Gedeputeerde Staten schrijven zeer te hechten aan een goede samenwerking en uiteraard open te staan 'voor een nader gesprek of toelichting'.

Zeer ontstemd

Amsterdam Wind, een samenwerkingsverband van energiecoöperaties van inwoners en bedrijven uit de regio, reageerde 'zeer ontstemd' op het besluit van Provinciale Staten en wil alsnog goedkeuring. Als alternatief heeft Amsterdam Wind een vergunning bij de gemeente aangevraagd voor een van de drie windturbines.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Tijd om de democratie maar af te schaffen; "vervelende" mensen die PS leden die hier roet in het eten gooien... Maart 2027 volgende kans voor de energiecowboys.
Hielco Wiersma
Het nieuwe Kabinet wil windmolenparken op zee. Is dat de oplossing?
Advertentie