Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Adviescommissie: leg Chemours-fabriek voorlopig stil

De PAL is een onafhankelijke commissie die bestaat uit dertien deskundigen. Ze hebben een brief gestuurd met aandachtspunten rond Chemours.

ANP
18 september 2023
Chemours fabriek in Dordrecht
Shutterstock

De commissie die de provincie Zuid-Holland van onafhankelijk advies voorziet, vindt dat de Chemours-fabriek in Dordrecht voorlopig stilgelegd moet worden. Dat schrijft de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in een brief aan Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Woensdag vergadert het Zuid-Hollandse provinciebestuur over de situatie rond Chemours.

Senior Adviseur Parkeren

JS Consultancy in opdracht van de gemeente Haarlem
Senior Adviseur Parkeren

Senior jurist

Zorginstituut Nederland
Senior jurist

PAL

De PAL is een onafhankelijke commissie die bestaat uit dertien deskundigen. Deze commissie voorziet de provincie van advies over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving. Dat doet de PAL zowel op verzoek van de Staten als op eigen initiatief.

Aandachtspunten

Enkele dagen voor de Statenvergadering waarin mogelijk besluiten worden genomen over Chemours, dat jarenlang de omgeving heeft vervuild met de uitstoot van grote hoeveelheden PFAS, heeft de PAL een brief met negen 'aandachtspunten' gestuurd. 'Zorg dat de uitstoot van PFAS van Chemours zo spoedig mogelijk naar nul wordt teruggebracht', is het eerste punt. Het tweede advies van de PAL is nog dwingender: 'bewerkstellig dat de productie van Chemours stil wordt gelegd, totdat is aangetoond dat de uitstoot van PFAS nul is'.

Voorzorgprincipe

De commissie wijst op het voorzorgsprincipe, iets wat diverse partijen in de Staten ook al benoemden tijdens een recente hoorzitting over Chemours. Zij willen dat de fabriek pas een vergunning krijgt om in het productieproces bepaalde chemische stoffen te gebruiken als daarvan is aangetoond dat ze niet schadelijk zijn voor mens en milieu. De PAL roept ook op om continu bij Chemours te meten wat in de lucht, de bodem en het water wordt uitgestoten, in plaats van periodiek of incidenteel.

'Overbodig'

Overigens staan de rol van de PAL wel ter discussie in Zuid-Holland. De nieuwe coalitie - bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - vindt het adviesorgaan 'overbodig' geworden, zo staat in het coalitieakkoord. Andere partijen in de Staten zien de PAL wel als een nuttig en belangrijk orgaan.

Voor de Statenvergadering van woensdag heeft een groot aantal partijen moties aangekondigd. Mogelijk gaan ze daarin het college oproepen om Chemours te sluiten of stil te leggen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Gezien de recente tegenvallende uitspraak vanwege de falende onderbouwing om de vergunningen zomaar aan te passen moeten de juristen het dus over een andere boeg gooien anders kost het de gemeentes weer bakken met geld. Misschien is het slimmer om eerst de landelijke milieuwetgeving maar aan te scherpen op dit soort fluor verbindingen :-).
Hielco Wiersma
Vooropgesteld: bedrijven dienen binnen redelijke grenzen te voldoen aan alle door de Overheid te stellen voorwaarden (gezondheid, veiligheid, bouwkundige eisen, brandveiligheid e.d.). Als daaraan niet wordt voldaan kan in het uiterste geval tijdelijke sluiting dan wel volledige sluiting een optie. Echter voordat daartoe wordt overgegaan moet een Overheid (Gemeente, Omgevingsdienst, Provincie) wel voor 100% zeker zijn van haar gelijk voor een dergelijk besluit. Als dit besluit namelijk onvoldoende is onderbouwd kan dit leiden tot zeer forse schadevergoedingen.
Advertentie