Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Hoog tijd voor instellen van waterschapsmonumenten’

Watermolens, stoomgemalen en oude sluizen, maar ook restanten van dijkdoorbraken en sporen van oude kreken; waterschapsmonumenten vind je overal in het Nederland, stellen Fred Sanders en Peter Vonk van de Algemene Waterschpaspartij (AWP). Maar ze kunnen geen officiele status krijgen. Dat moet veranderen, vinden zijn.

17 februari 2016

De waterschappen zorgen goed voor de monumenten van rijk, provincie en gemeenten in hun bezit. Maar wat ontbreekt is de mogelijkheid om eigen waterschapsmonumenten aan te wijzen. Het is hoog tijd dat dat verandert, bepleiten twee hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Opmerkelijk

Watermolens, stoomgemalen en oude sluizen, maar ook restanten van dijkdoorbraken en sporen van oude kreken; waterschapsmonumenten vind je overal in het Nederland, stellen Fred Sanders en Peter Vonk van de Algemene Waterschpaspartij (AWP) in een ingezonden stuk op binnenlandsbestuur.nl. Op dit moment bestaan er geen waterschapsmonumenten, alleen rijks -, provinciale - en gemeentelijke monumenten en Unesco wereld erfgoed. Dat is opmerkelijk, zegt Vonk, omdat waterschappen vergroeid zijn met de historie van Nederland en ook veel monumentale bezittingen hebben.

Geen kerntaak

De discussie over “oude spullen” speelt volgens hem in alle waterschappen. ‘Ze worstelen ermee, want het bewaren van erfgoed wordt niet door elk waterschapsbestuur als kerntaak gezien. Het gaat in de discussie dan bijna altijd over geld, en of je belastinggeld van de burger mag inzetten om oude spullen te bewaren.’ Vonk wijst naar de oplossing die Wetterskip Fryslân koos. Dat waterschap droeg het erfgoed over aan een stichting, waardoor er geld voor het onderhoud bij fondsen kan worden aangevraagd. Maar ook die stap geeft verhit debat. ‘Probeer maar eens als waterschap een oude molen af te stoten. Binnen de kortste keren heb je een zaal vol boze burgers.’

Waterschapsmonument maakt het eenvoudiger

Het instellen van de mogelijkheid om waterschapsmonumenten aan te wijzen, zou de discussie een stuk eenvoudiger maken, denken Vonk en Sanders. Een 'waterschapsmonument’ is in hun definitie “een gebouw, bouwwerk of landschapselement dat ons over de historie van het waterschap vertelt”. Waterschappen zouden deze moeten inventariseren. Monumenten in bezit van waterschappen die niet aan de definitie voldoen kunnen worden afgestoten, bijvoorbeeld aan gemeenten, opperen de auteurs. Dat bespaart kosten. “Voor de erkende waterschapsmonumenten kan beleid worden gemaakt waarbij de kosten onderdeel worden van de begroting zodat de discussie over de kosten van het in stand houden van deze monumenten ook wordt beslecht.”

Warm hart

De Algemene Waterschapspartij in Hollends Noorderkwartier heeft dit onderwerp na de verkiezingen op de agenda gekregen. Het dagelijks bestuur werkt aan een inventarisatie en een voorstel voor het waterschapserfgoed, zegt Vonk. Zijn fractie hoopt dat haar pleidooi via de landelijke partij ook steun krijgt in de andere negentien waterschappen waar de AWP is vertegenwoordigd. ‘Vervolgens kan het via de Unie van Waterschappen bij de minister van Infrastructuur en Milieu worden neergelegd. Zij draagt het water een warm hart toe, misschien pakt zij het op.’ 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Stibbe / gevelstenen/huisnamen historie Amsterdam
Uitermate belangrijk om e historie te behouden. In mijn regio zie ik de AP en de NAP stenen verdwijnen. Hiermee bedoel ik de stenen die het Amsterdams Peil en later het Nieuw Amsterdams Peil aangeven, dat zich op iets van 7 voet ondr de hoogte van de Zeedijk bevindt. Inderdaad, voor het toerisme heeft men de platinum kop die onder de Dam was ingegraven om het peil aan te geven naar de Stopera overgebracht, waar een ieder het op elk moment bewonderen kan. In ca 1987 is de eerste ven de 6 stenen verdwenen bij vervanging van de kadewand van de westelijke zijde van de Spiegelgracht. De aannemer was zich van geen kwaad bewust, en waterwerken Amsterdam, destijds gevestigd in de Montelbaanstoren hadden er geen idee van. Toen waren er nog 5 over.

Het zijn geen gevelstenen dus Monumentenzorg ??? kan zich er niet over ontfermen, sterker nog er is geen enkele manier van bescherming mogelijk.

Van een steen werd de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zich bewust. De steen bevindt zich in een sluis, en de enige methode bleek de sluis op zich als monument te verheffen en de NAP steen als onderdeel daarvan. Ik bevind me niet meer in een functie noch locatie dat ik de overige locaties kan controleren. bij deze. Waar kan een waterschap beginnen zonder een 0 peil, het Amsterdams Peil. Hoe kan men deze verwaarlozen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie