Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

PBL: te weinig oog voor risico's bij bouwplannen

Als voorbeelden noemt het PBL plannen om te bouwen in uiterwaarden bij Arnhem of op de relatief slappe bodems in het veenweidegebied van het Groene Hart.

22 december 2021
shutterstock-643467928.jpg

In bouwplannen wordt vaak nog te weinig rekening gehouden met toekomstige risico's op bijvoorbeeld overstromingen en verzakkingen. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook voor de natuur en cultuurhistorie is vaak nog te weinig oog, aldus de onderzoekers.

Uiterwaarden
Als voorbeelden noemt het PBL plannen om te bouwen in uiterwaarden bij Arnhem of op de relatief slappe bodems in het veenweidegebied van het Groene Hart. ‘In de Arnhemse uiterwaarden is er op basis van de huidige omstandigheden vanuit waterveiligheid geen bezwaar tegen bouwen op deze plek, maar er wordt geen rekening gehouden met de te verwachten toename van de hoeveelheid af te voeren rivierwater door de Rijn’, schrijven de onderzoekers. In veenweidegebieden is dan weer de kans op verzakkingen groter, wat in de toekomst tot hoge onderhoudskosten kan leiden.

Waarden
Ook met cultuurhistorische waarden in het landschap wordt niet altijd genoeg rekening gehouden. Vooral in het westen van het land, waar de ruimte schaars is, botsen plannen voor nieuwe woningen en bedrijven met ‘kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap’, aldus het planbureau. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
Het planbureau heeft toch een moeilijke positie. De bevolking nam in iets meer dan tien jaar tijd met 1,3 miljoen mensen toe, de internationale distributiesector breidde zich verder uit, komende tien jaar is nog een enorme bevolkingsgroei geprognotiseerd, tsja, waarom spreekt het planbureau zich niet uitdrukkelijk uit tegen bevolkingsgroei en bepaalde economische sectoren? Dat is het enige, vrees ik, wat helpt om het verder verpesten van natuur- en cultuurlandschappen af te remmen. Het land is met 530 inwoners per vierkante kilometer gewoon vol. Dat het land ook nog gedeeltelijk onder de zeespiegel ligt, maakt het nog hachelijker.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie