Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

PBL: aanpak leefomgeving te onsamenhangend en niet goed

Er is te weinig samenhang in de aanpak van kwesties over fijnstof, opwekking van hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit.

ANP
08 september 2022
Bevolking-Nederland-shutterstock-504316486.jpg

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds en op verscheidene punten structureel tekort. Er is ook veel te weinig samenhang in de aanpak van kwesties over fijnstof, opwekking van hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de tweejaarlijkse Monitor van de Nationale Omgevingsvisie.

Coördinator Financiële Administratie

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Financiële Administratie

Financieel Adviseur P&C

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Financieel Adviseur P&C

Weinig verbonden

De kwaliteit van onze leefomgeving moet niet alleen verbeteren, maar de doelen moeten zelfs ruimer worden gesteld. Alleen bij een 'zekere overmaat aan kwaliteit' kunnen wonen, werken, landbouw en natuur sneller en soepeler worden aangepakt.

Er is dan wel de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) om nationale vraagstukken in samenhang aan te pakken, maar deze rijksvisie leidt te weinig tot resultaat. 'Veel doelen uit het sectorbeleid, zoals doelen voor verstedelijking, natuur of landbouw, zijn te weinig met elkaar verbonden', zegt Rienk Kuiper, projectleider van de Monitor NOVI bij het PBL. Het bureau geeft de stikstofcrisis als voorbeeld bij uitstek. Het is geen probleem dat op zichzelf staat. 'De landbouw staat onder druk, bereikbaarheids- en woningbouwprojecten vallen ook stil. Ook andere milieuproblemen zoals verdroging van natuurgebieden stellen grenzen aan ruimtelijke ontwikkelingen.'

Verstedelijking

In de NOVI staat verder onder meer dat gebieden die te maken hebben met bodemdaling of die belangrijk zijn voor de waterhuishouding niet verder verstedelijkt moeten worden, maar sinds 2000 nam het aantal huizen in deze kwetsbare gebieden juist met ruim een kwart toe.

Nieuwe woon- en werklocaties worden zoals afgesproken wel voor een 'aanzienlijk deel' binnen bestaand bebouwd gebied verwezenlijkt, maar in 2020 nam wel het aantal inwoners in bestaand bebouwd gebied voor het eerst sinds vele jaren weer af, terwijl het buiten bestaand bebouwd gebied toenam. "Opgeteld nam de verstening (voor wonen, werken, infrastructuur) in de periode 2000-2018 in Nederland van alle EU-landen het sterkst toe, afgemeten aan het aandeel in het totale landoppervlak.' (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Nederland heeft sinds 1900 de snelst groeiende bevolking van Europa.
De afgelopen 50 jaar zijn arbeidsmigratie (overgrote deel) en daarnaast asielmigratie de grote boosdoeners. Lees verder het verslag van de arbeidsinspectie 2021 over arbeidsmigratie. Een prachtig kritisch ambtelijk stuk. De politiek faciliteert private verdienmodellen. En de oorzaak van buitenstedelijk bouwen? Het faciliteren van private verdienmodellen!! De mooist gelegen huizen verkopen het best. Maar jammer, jammer, o zo jammer voor dit land.
Advertentie