Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Parkeernorm ouderenwoningen te streng’

Gemeenten hanteren te strenge parkeernormen bij de bouw van zelfstandige woningen voor ouderen. Door de strenge normen is het lastiger het woonaanbod voor die leeftijdsgroep op peil te houden en te innoveren.

23 oktober 2017

Gemeenten hanteren te strenge parkeernormen bij de bouw van zelfstandige woningen voor ouderen. Door de strenge normen is het lastiger het woonaanbod voor die leeftijdsgroep op peil te houden en te innoveren.

Onbenut

De zogeheten CROW-norm schrijft voor dat bij zelfstandige woningen voor ouderen één parkeerplaats per wooneenheid gerealiseerd moet worden. René Middelkoop (Bbn-adviseurs) concludeerde na onderzoek bij acht vestigingen van Pro Senectute, een stichting die voorziet in zorg en huisvesting voor ouderen, dat een groot deel van het aantal parkeerplaatsen onder de CROW-norm onbenut blijft. ‘De meeste bewoners van zelfstandige ouderenwoningen vallen in dezelfde categorie als de bewoners van de verzorgingstehuizen. Die groep rijdt doorgaans niet meer.’ Voor 2009 hanteerde het College Bouw Zorgvoorzieningen een norm van één parkeerplaats per twee wooneenheden. Volgens Middelkoop volstaat die norm.

 

Minder rigide

Doordat de CROW-norm voor parkeergelegenheid door gemeenten  als uitgangspunt wordt genomen, ondervinden partijen in de ouderenhuisvesting problemen met bijvoorbeeld het ombouwen van voormalige verzorgingshuizen naar zelfstandige wooneenheden. Middelkoop: ‘Er gaat erg veel tijd zitten in het overleg met gemeenten over de omgevingsvergunning. Inmiddels merken we gelukkig wel dat op ambtelijk niveau minder rigide wordt vastgehouden aan de parkeernormen.’ Volgens Middelkoop biedt een uitspraak van de Raad van State de mogelijkheid om van de CROW-normen voor parkeerplaatsen af te wijken bij het bouwen van ouderenwoningen.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Kim
8 vestigingen toe maar, probleem van deze zelfstandige wooneenheden, is dat projectontwikkelaars, als de appartementen klaar zijn, er wel eens andere plannen op na houden. En dan is een parkeernorm van 1pp per wooneenheid echt niet hoog.
Fred Smit
Waar een CROW-norm genoemd wordt, wordt een CROW-richtlijn bedoeld. Die getalsmatige richtlijn kent een bandbreedte en vraagt een weloverwogen afweging van de betreffende gemeente. Het is erg jammer dat, vanuit het oogpunt van vermeende rechtszekerheid, vooral en alleen vastgehouden wordt aan de strikte getalsmatige benadering.

H. Wiersma / gepens.
Dat is vast een onderzoek geweest onder 85-plussers of ouder. Het overgrote deel van de ouderen woont namelijk (al dan niet verplicht) zelfstandig in een 'eigen' woning en niet vestigingen van Pro Senectute.
ambtenaar / beleidsmedewerker
De richtlijnen zijn bepaald aan de hand van praktijk onderzoek (= dus de feitelijke situatie zoals hij op veel locaties is). Minder parkeerplaatsen aanleggen is dus een probleem veroorzaken maar ja dan is de ontwikkelaar al weg en zit de omgeving en de gemeente er mee...
criticus
Het onderzoek vond plaats bij vestigingen van een specifieke woon-zorg groep en is dus niet maatgevend voor bijvoorbeeld ouderenwoningen van woningbouwstichtingen.

Die kanttekening wordt gemakshalve vergeten.
Advertentie