Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Extra inzet nodig voor circulaire economie

Om de transitie naar een circulaire economie te volbrengen, is meer nodig. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat, D66) over de huidige stand van zaken. Er moet worden gedacht aan andere circulariteitsstrategieën, financiële barrières moeten bijvoorbeeld worden geslecht en de grondstoffentrends gaan nog steeds de verkeerde kant op. ‘Het belang is groot, en het tempo mag niet vertragen.’

19 oktober 2021
Natuur-tijd-shutterstock-1904186929.jpg

Om de transitie naar een circulaire economie te volbrengen, is meer nodig. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat, D66) over de huidige stand van zaken. Er moet worden gedacht aan andere strategieën, financiële barrières moeten worden geslecht en de grondstoffentrends gaan nog steeds de verkeerde kant op. ‘Het belang is groot, en het tempo mag niet vertragen.’

Op koers blijven

De keuzes laat Van Weyenberg aan het volgende kabinet maar, schrijft hij, ‘dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat er extra inzet nodig is om op koers te blijven voor het behalen van de vastgestelde doelstellingen voor 2030 en 2050.’ Een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakte echter in januari al duidelijk dat de ‘de grondstoffentrends niet de goede kant op gaan’.

 

Andere strategieën

Om het grondstoffenverbruik verder te verlagen moet de focus in de productieketen anders, staat in de actualisatie door verschillende ministeries  van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, wat Van Weyenberg aan de Tweede Kamer stuurt. ‘Hierbij is het bijvoorbeeld nodig om in te zetten op andere circulariteitsstrategieën, zoals hergebruik, circulair ontwerp, delen, lenen en reparatie.’ Zo is het nu makkelijker om nieuwe kleren aan te schaffen dan tweedehands kleren.

 

Circulariteit meten

Een lineaire economie is ‘fundamenteel anders’ dan een circulaire en dat vraagt om een ander systeem met bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen. ‘Financiële barrières voor de transitie naar een circulaire economie moeten worden weggenomen.’ Er wordt, samen met InvestNL en de financiële sector, gewerkt aan het creëren van een gelijk speelveld voor circulaire initatieven, zoals een meetsysteem ‘om inzicht te krijgen in circulariteit van bedrijven’.

 

Niet per se grootste omvang

Als derde thema waar de focus op ligt, is het belangrijk om te kijken naar de grondstofstromen die het meeste effect hebben op vervuiling, biodversiteit, het klimaat en leveringszekerheid. ‘Dat zijn niet per se de grondstofstromen met de grootste omvang.’ Het zou het beste zijn om te kijken naar productgroepen, omdat dat het mogelijk maakt om ‘zicht te krijgen en te sturen op het grondstoffengebruik en de milieueffecten over de gehele levensduur, in de gehele productieketen.’

 

Data

Van Weyenberg wijst op het belang van gegevensuitwisseling. Het maken van uniforme afspraken is belangrijk voor goede toegang tot data voor alle ketenpartners in de gebouwde omgeving. ‘Daardoor zijn zij in staat zijn om hun onderlinge – digitale - samenwerking te verbeteren, en efficiënter en meer circulair te werken.’ Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor met het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving een begin gemaakt.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Alles aan een volgend Kabinet overgelaten is beleid maken door angsthazen. Het is moediger om wél met je andere strategieën te komen of nog beter wél structureel met duidelijke beleidsvoorstellen te komen.
Advertentie