Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten willen 130 miljoen aan grond kwijt aan Overijssel

Met het Grondfonds schiet de provincie gemeenten te hulp die in financiële problemen komen door forse verliezen van hun grondbedrijf.

01 januari 2014

Provincie Overijssel en tenminste dertien gemeenten gaan komend jaar in gesprek over verkoop van onbruikbare bouwgrond aan de provincie. Overijssel heeft het voorstel voor een Grondfonds gepresenteerd. Daarmee schiet de provincie gemeenten te hulp die in financiële problemen komen door forse verliezen van hun grondbedrijf.

Afwaardering brengt gemeenten in problemen

Dit voorjaar kondigde Overijssel al aan dat het de door Essentgelden gevulde spaarpot wil aanboren om gemeenten uit de brand te helpen. Die bezitten gezamenlijk voor circa 200 miljoen euro aan grond voor woningen en bedrijven die door de crisis niet meer worden gebouwd. De noodzakelijke afwaardering van die grond, betekent dat de gemeenten fors moeten bezuinigen.

Herbezinning op bestaande plannen

Met het voorstel voor een Grondfonds van Overijssel krijgen ze weer wat lucht. Het plan omvat twee mogelijkheden. In de eerste variant gaan gemeenten, provincie, projectontwikkelaars en woningcorporaties om tafel om de bestaande plannen kritisch tegen het licht te houden. Dat moet leiden tot een herbezinning op de totale omvang en kwaliteiten van de projecten en betekent mogelijk nieuwe politieke beslissingen over bouwprogramma’s. In de tweede variant neemt de provincie de gronden over van de gemeenten tegen de boekwaarde.

Provincie boekt 106 miljoen af

Een verkennend onderzoek toont aan dat in Overijssel voor ongeveer 200 miljoen euro onbruikbare bouwgrond ligt te wachten op een bestemming. Met dertien van de 25 gemeenten is Overijssel de afgelopen periode al in gesprek geweest. Zij willen samen grond ter waarde van 130 miljoen euro kwijt aan de provincie. Doordat de woonbestemming eraf wordt gehaald, is de grond aanzienlijk minder waard: 24 miljoen. De provincie boekt dus 106 miljoen af. Daar moeten Provinciale Staten nog toestemming voor geven. Komende maand spreken PS over het voorstel en de varianten.

Gemeenten doen vrijwillig mee

Volgens het onderzoek van de provincie zal een combinatie van deze twee varianten het meeste succes opleveren. Portefeuillehouder gedeputeerde Bert Boerman: ‘Het is een heel concreet voorstel. Op deze manier wordt de overprogrammering uit de markt gehaald en kunnen gemeenten hun financiële positie verbeteren. Dat is ook een provinciaal belang.’ De definitieve deelname van gemeenten zal uiteindelijk een vrijwillige bestuurlijke keuze per gemeente zijn, aldus Overijssel.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Cees-Jan Pen / Programmamanager
Intentie om overaanbod aan te pakken, te schrappen en vraag-aanbod in balans te brengen is prima net als eerste actie met publieke en private partijen plannen kritisch te bezien en te herijken. Het tweede plan waarbij provincie alle verliezen zou overnemen, lijkt nu indruk te wekken dat slecht gedrag wordt beloond. Gemeenten die minder optimistisch plannen en minder hoeven te schrappen lijken nu bijna te worden gestraft. Het fonds zou vooral goed gedrag moeten belonen, gemeenten stimuleren verder te schrappen en ingezet kunnen worden als cofinciering mits gemeenten, ontwikkelaars en corporaties ook mee financieren. Ik hoop dat PS vooral inzet op het belonen van duurzaam gedrag, planrealistische gemeenten en regio's waar echt wordt samengewerkt. Zou mooi zijn als binnenlands bestuur volgt wat andere provincies en regios doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
r van den hoff / directeur
De belasting betaler draait dus weer op voor de kosten van onze casino-regenten...waarom die grond niet gratis uitgegeven met een bouw verplichting, waarbij de huizen zelfvoorzienend moeten zijn mbt energie etc. Moet je eens zien wat de lokale economie voor een impuls krijgt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman Bres
Heen en weer goochelen met gemeenschapsgeld noemt men dit. Als mooi voorbeeld de gemeente Kampen waar jarenlang ongebreidelde grondaankopen hebben plaats gehad voor een megalomaan project, IJsseldelta Zuid met haar spookdorp de Reeve. Daar is geen enkele behoefte aan, gezien de braakliggende locaties die maar niet vol gebouwd raken. Hoe lang gaat de voortdenderende politieke trein nog door boven het nuchtere verstand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
En wat gaat de provincie met die grond doen? Hopelijk weer landbouwgrond van maken en/of natuur. Een goede journalist had al geprobeerd hier achter te komen. Zo niet de BB redacteuren... Deze reactie zal wel weer geschrapt worden omdat hij te kritisch is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels / Ambtenaar
Eens met Cees - Jan. Op die manier wordt met het Essent - geld inhoudelijk het effectiefst gestuurd. Anders is het, hoewel ik het enigszins best begrijp hoor, weer te veel op het korte - termijn - boekhouderig - management - denken gebaseerd. En in dit geval dus mogelijk zelfs met verkeerde signalen....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
In feite doet Overijssel niets anders dan voorkomen dat gemeenten in hun gebied door tegenvallers op grondtransacties ( en straks ook decentralisaties) artikel 12 worden.
Nou, "mooi" toch?
Dan eten de overijsselse gemeenten in elk geval niet extra uit de ruif van het gemeentefonds. Dat de provincie deels het geld in de put gooit weet ze zelf ook wel.
Overigens vind ik het wel makkelijk om steeds maar weer te roepen dat ons belastinggeld eraan gaat. Alsof grote spelers in projectontwikkeling de dans gewoon ontsprongen zijn. En als die failliet zijn, dan hebben schuldeisers ook een probleem. Is zeker ook hun schuld,dan? Moet je maar geen zaken in grond doen, of zoiets?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Saskia Buitelaar
@Jan: terechte vraag, die ik natuurlijk ook heb gesteld aan Overijssel. Helaas lukte het niet om daar in deze vakantieperiode een antwoord op te krijgen. Dat volgt dus nog, evenals het vervolg van deze discussie in PS, @Cees-Jan Pen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
European Multilateral Law Service Group / Woordvoerder
Het levert alleen maar strijdigheid met het Verdrag Werking Europese Unie op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Een pragmatisch plan. De provincie heeft geld zat en als er goede afspraken worden gemaakt houdt die grond op termijn zijn waarde toch wel.

@ ELMS: De Europese Unie lap ik aan mijn laars.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
European Multilateral Law Service Group / Woordvoerder
@BROADCASTER

Goede afspraken ? (Provinciaal Libor) Aan de laars lappen ? Straks mag U als burger meebetalen aan de boetes opgelegd aan de provincie wegens oneigenlijk gebruik van publiek geld zijnde de door burgers betaalde belastingcenten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ivo thonon / Statenlid
@Pierre: ja, je kan prima een woonwijk laten bouwen zonder dat je de grond als gemeente zelf in je bezit hebt. Je maakt gewoon een bestemmingsplan, laat de grondaankoop over aan een projectontwikkelaar, je legt zelf het riool en de wegen aan en klaar is je rol als overheid. Belastinggeld OF leningen op de grondmarkt inzetten is niet nodig om te kunnen bouwen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henkes / bedrijfskundige
nog steeds denken gemeenten en provincie dat de 'oude' tijden terug komen. De grondprijs is gewoon structureel te hoog en deze luchtbel van 50% is door de gemeenten bewust gecreëerd! Was voor de gemeente bestuurder handig om de begroting sluitend te krijgen. Vroeg of laat zal echter het verlies genomen moeten worden. Waarom moet de provincie NU slechte gemeenten subsidiëren met grondaankopen die economisch onverantwoord zijn! De betreffende gemeenten zijn eigenlijk failliet maar leren nu niet hun lessen en gaan door op de oude voet. Grote broer de provincie komt toch wel redden als het moeilijk wordt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Dit is een vreemd voorstel, en in ieder geval wezensvreemd voor de provincie als toezichthoudend middenbestuur. En uiteindelijk niet goed voor de gemeenten die het betreft.

Waarom? De gemeenten moeten nl. het bedrag toch weer helemaal terugbetalen, in 10 jaar. Dat verzacht dan wel de financiële krapte voor de betrokken gemeenten op korte termijn, waardoor men nu minder snel bezuinigingen hoeft door te voren, maar over 2 a 3 raadstermijnen worden de dan zittende raadsleden (en de burgers!) geconfronteerd met een fors terugbetaalbedrag. Doorschuiven van de ellende dus. En van wie is de grond over 10 jaar als gemeenten terugbetaald hebben? En wat gebeurt er als de grond over 4 jaar toch weer nodig is voor bouwplannen, en de provincie ze inmiddels tot natuur heeft bestemd, wat nl de bedoeling is?

Bovendien is het voorstel ook niet zonder risico voor de provincie. Eerder meldde de gedeputeerde dat er min. 200-500 miljoen nodig was: http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2013 …

Terecht dat andere provincies bang zijn dat belangrijke infrastructurele investeringen er door in de knel kunnen komen.En waarom verdoezelt deze regeling de financiële positie van gemeenten op langere termijn, terwijl het de taak van de provincie juist is om erop toe te zien dat gemeenten financieel stabiel zijn en blijven?Ligt er misschien een masterplan onder? De provincie Overijssel heeft nog een groot deel van de ESSENT middelen (1,75 miljard) op de plank - wil de Gedeputeerde/ Grootgrondbezitter wellicht voorkomen dat op deze manier het Rijk straks deze rijke provincie gaat afromen? Het is een geldschuiftruc die geen maatschappelijk belang heeft. Niet doen dus!Is minister Plasterk, als toezichthoudend minister op de provincie, al op de hoogte?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie