Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Informatievoorziening over Amercentrale had beter gekund

Meer toelichting over de Brabantse centrale had PS mogelijk ‘nog meer duidelijkheid kunnen verschaffen en onrust kunnen doen voorkomen.'

25 juli 2022
Amercentrale
Shutterstock

Meer toelichting en context over de Noord-Brabantse Amercentrale had Provinciale Staten mogelijk ‘nog meer duidelijkheid kunnen verschaffen en onrust kunnen doen voorkomen’. Dat schrijft de Zuidelijke Rekenkamer in een rapport over de vergunningverlening voor wijzigingen omtrent de belangrijke energieleverancier, waaronder de ophoging van bijstook van biomassa.

Vraagtekens

Grote en bewuste onzorgvuldigheden in het proces van vergunningverlening heeft de rekenkamer niet kunnen vaststellen. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten op verschillende momenten uitgebreid geïnformeerd. Toch bleven er binnen PS vraagtekens bestaan. Het blijkt dat de status, procedure en inhoud van de beleidsregel en de vergunning niet voor iedereen duidelijk was. ‘Dit lijkt een belangrijke bron van misverstanden.’

Een voorbeeld van een misverstand is dat in 2019 wordt gesuggereerd dat de provincie ervoor kiest om de vergunningverlening stil te leggen in het kader van het (Programma Aanpak Stikstof) PAS, maar de vergunningverlening werd landelijk stilgelegd.

GS had voor meer duidelijkheid kunnen zorgen door bijvoorbeeld steeds expliciet te vermelden wat de redenen zijn om boven de benutte emissiewaarde te vergunnen, dat de beleidsregels voor salderen na de PAS-uitspraak landelijk waren en ‘dat vergunningverlening op 23 mei 2019 landelijk werd stilgelegd en niet ‘door’ de provincie’.

Laten informeren

De rekenkamer heeft ook een aantal aandachtspunten voor PS over kaderstelling. ‘Zo bestaat de mogelijkheid voor PS om te bepalen hoe vaak ze willen worden geïnformeerd en op welke momenten in de besluitvorming. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zich bijvoorbeeld via een technische sessie inhoudelijk te laten informeren door externe experts.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie