Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Onderzoek Omgevingswet geeft ‘dramatisch beeld’

Eerste Kamerleden zijn geschrokken van het beeld dat oprijst uit het Omgevingswet-onderzoek van Binnenlands Bestuur en IenO Research.

28 september 2022
omgevingswet-.jpg

‘Het verbaast me na alle eerdere signalen niet, maar het overkoepelende beeld dat uit het onderzoek opdoemt is toch wel dramatisch’, aldus Saskia Kluit, senator voor GroenLinks. ‘Die 70 procent die zegt tegen invoering per 1 januari te zijn, dat is een zeer overtuigend percentage.’

financieel adviseur

JS Consultancy
financieel adviseur

Financieel Adviseur Samenleving

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Financieel Adviseur Samenleving

Werkdruk

Je leest volgens Kluit aan het onderzoek af dat de werkdruk bij gemeenten heel hoog is. ‘Ik geloof dat er zesduizend vacatures zijn in het ruimtelijk domein. Sommige gemeenten missen daar een kwart van de gewenste bezetting.’ En dan, zegt Kluit, hapert de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet ook nog eens geregeld. ‘De landelijke voorziening zou aanvankelijk op 1 april volledig klaar moeten zijn, maar daar wordt nog steeds volop aan geklust.’

Verpletterend

‘Ik vind de uitslag van het onderzoek verpletterend’, reageert senator Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren. ’De vraag of nieuw uitstel van de Omgevingswet nodig is lijkt me nu wel beantwoord.’ Hij leest er ook in dat de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) die gemeenten aangereikt krijgen om hun planvorming door te zetten nog onvoldoende werken. ‘Je verneemt steeds meer – en nu ook in jullie onderzoek - wat voor een gruwel die TAM’s eigenlijk zijn.’

Dakkapel

Wat moet er nu gebeuren? Volgens Nicolaï zou je ernaar kunnen streven om het digitale stelsel in gebruik te nemen voor ‘allereenvoudigste zaken als een dakkapel. Maar bij een ingewikkelder aanvraag stort de hele boel in elkaar. Dan kun je vaak de vraag niet vinden die op jouw specifieke situatie van toepassing is. Laat staan het antwoord erop.'

Tekentafel

Een nieuw half jaar uitstel biedt volgens Kluit geen soelaas. ‘Dan zit je over een half jaar met hetzelfde probleem. Ga terug naar de tekentafel. En bedenk dan ook hoe je de nieuwe ruimtelijke aanpak van Hugo de Jonge met meer regie voor het rijk beter in de wet kunt verankeren.’ Haar fractie heeft, met die van SP, PvdD en 50PLUS, naar aanleiding van het onderzoek inmiddels Kamervragen gesteld.

Signalen serieus

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet laat weten 'met interesse kennis te hebben genomen van het onderzoek' en deze signalen 'serieus te nemen' bij de voorbereiding op een verantwoorde inwerkingtreding van de wet. Verder verwijst het naar het eigen onderzoek dat onder gemeenten, provincies en waterschappen is uitgezet. 'De uitkomsten hiervan zijn mede onderdeel van de voortgangsbrief die begin oktober aan de Kamers zal worden gestuurd.'

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Misschien is het beter om de regionale omgevingsdiensten met de uitvoering van de omgevingswet op te zadelen en alle gemeentelijke RO afdelingen (inclusief de achterkamertjes) maar op te heffen, het is blijkbaar te complex. Dat heet decentraliseren, met als voordeel dat deze specialisten objectiever over de regio zouden kunnen oordelen. Her-invoer van de landelijke VROM inspectie kan ook geen kwaad want wie controleert anders de omgevingsdienst?
T. Simpelmans
Eén Pot Nat Nederland gaat die wet gewoon invoeren hoor. Per 1 januari aanstaande. Net als het briljante VVD plannetje om het bouwtoezicht te privatiseren. Wat weten de mensen uit de praktijk er nou van?!
En u dacht toch niet dat Den Haag er voor de burger is?
Advertentie