Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Onderwijs doet te weinig met Omgevingswet’

Hbo-instellingen en universiteiten bereiden toekomstige professionals in de leefomgeving nog veel te weinig voor op de nieuwe wet. Dat constateert het Netwerk Jong Leefomgeving, waarin jonge professionals die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving zijn verenigd.

25 mei 2016

De Omgevingswet is nog niet goed doorgedrongen in het hoger onderwijs. Hbo-instellingen en universiteiten bereiden toekomstige professionals in de leefomgeving nog veel te weinig voor op de nieuwe wet. Dat constateert het Netwerk Jong Leefomgeving, waarin jonge professionals die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving zijn verenigd.

Sectorale opleidingen

In een ingezonden stuk op deze website roept het netwerk de onderwijsinstellingen op actief aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Voorzitter Juul Osinga merkt uit signalen uit de praktijk dat dat onvoldoende gebeurt, vooral bij sectorale opleiding, zoals milieukunde, watermanagement, mobiliteit en infrastructuur en bij de universitaire studies bestuurskunde. Een uitzondering is er volgens hem bij juridische en ruimtelijke ordeningsopleidingen. ‘Daar zijn onderdelen van de Omgevingswet reeds onderdeel van het curriculum of men is op andere manieren bezig met de Omgevingswet, zoals de praktijkgroep Omgevingswet van Saxion Hogeschool in Deventer’, licht Osinga toe.

Beperkt op de hoogte

Het netwerk was betrokken bij een startbijeenkomst over de implementatie van de Omgevingswet in het onderwijs. Er waren afgevaardigden van diverse onderwijsinstellingen, zowel hbo als universiteiten, aanwezig om zich te laten informeren over de Omgevingswet en de implementatie daarvan, licht Osinga toe. Tijdens deze startbijeenkomst bleek dat het grootste deel van de aanwezigen maar beperkt op de hoogte was van de komst van de Omgevingswet, laat staan de inhoud daarvan.

Gemeenten in beweging

Osinga vindt dat zorgelijk. ‘De Omgevingswet vraagt om nieuwe kennis, andere vaardigheden én de juiste mindset. Daar is een nieuwe generatie ruimtelijke professionals voor nodig. Het onderwijs heeft de cruciale taak deze generatie op te leiden.’ De oproep is gericht aan onderwijsinstellingen, maar Osinga hoopt er ook de gemeenten en marktpartijen mee in beweging te brengen. Ook zij kunnen hun contacten met opleidingen gebruiken om te pleiten voor meer aandacht voor de Omgevingswet. 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Dirk-jan / docent
Tuurlijk is het jammer dat dit gemist wordt door 'het onderwijs'.

tegenvraag: is er materiaal beschikbaar dat ingezet kan worden binnen het (hbo) onderwijs? Zaken als readers/ toegepaste stukken enz.enz.?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans Tonnaer / Hoogleraar omgevingsrecht (OU)/Algemeen directeur Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht
Helemaal mee eens. Ik heb me erover verbaasd dat de opleidingen en het onderzoek op het terrein van het omgevingsrecht de afgelopen jaren, op een enkele universitaire instelling na zijn opgeheven of gestopt. Het lijkt erop dat men de relatie met de praktijk uit het oog heeft verloren. En dat terwijl er een van de grootste wetgevingsprojecten van de afgelopen decennia op ons af komt! Dat vergt niet alleen veel nieuwe kennis maar ook training om met die kennis op verantwoorde manier om te gaan. En voor de onderzoeksinstellingen is de komende Omgevingswet een mer à boire. Kennelijk is er voor die instellingen geen kennisdorst meer op dit gebied. De particuliere opleidingspraktijk springt gelukkig wel in op de komende Omgevingswet. Zie de Praktijkacademie voor Omgevingswet die een gedegen jaarprogramma op dit terrein biedt met als rode draad de komende Omgevingswet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie