Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nieuw uitstel Omgevingswet onafwendbaar

Formele moeten de decentrale koepels en de Eerste Kamer er nog in mei over besluiten, maar alles wijst op nieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet. In haar Kamerbrief noemt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al twee alternatieve invoeringsdata: 1 april of 1 juli 2022.

23 april 2021
uitstellen.jpg

Formeel moeten de decentrale koepels en de Eerste Kamer er nog in mei over besluiten, maar alles wijst op nieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet. In haar Kamerbrief noemt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al twee alternatieve invoeringsdata: 1 april of 1 juli 2022.  

Gedaald

Opvallend is dat het percentage gemeenten dat denkt tijdig gereed te zijn voor de invoering van de wet per 1 januari 2022 het afgelopen half jaar is gedaald. Dat blijkt uit de door Ollongren naar de Kamer  meegestuurde monitor invoering Omgevingswet. Slechts 20 procent van de gemeenten heeft er vertrouwen in dat ze met de huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zijn. Nog eens 40 procent verwacht dat te redden door een tandje bij te zetten. Maar ruim 20 procent is op 1 januari 2022 geheid niet klaar. En de overige 19 procent heeft de vraag oningevuld gelaten.

Externe factoren
‘De verwachting was dat het vertrouwen zou toenemen naarmate gemeenten verder zouden komen in het proces’, wordt in de monitor gesteld. ‘Dit lijkt niet het geval te zijn. De interpretatie van de vertrouwensvraag is mogelijk beïnvloed door externe factoren zoals de ontwikkelingen bij DSO-LV en softwareleveranciers.’


Onvoldoende zicht

Op 21 april staken het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en  minister Ollongren al de koppen over de kwestie bij elkaar. Tot een gezamenlijk besluit over de geplande invoeringsdatum kwam het toen niet. Er was onder meer nog onvoldoende zicht of geplande tijdelijke alternatieven voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar zijn. Het ontbreken daarvan mag de noodzakelijke woningbouw niet in de weg zetten.  

Nieuwbouwplannen
Tijdens een volgend bestuurlijk overleg, half mei, wordt daar verder over gesproken. Het feit dat Ollongren nu al met alternatieve invoeringsdata naar buiten treedt, wijst erop dat  nieuw uitstel in de lucht hangt. Deze week bleek uit naar de NRC uitgelekte notities dat de grote steden vrezen dat hun nieuwbouwplannen met een gebrekkig digitaal stelsel vastlopen.


Financiën
Naast het DSO vormen de financiën een tweede knelpunt voor gemeenten. Een consultatie onder honderd gemeenten brengt aan het licht dat de invoeringskosten van de Omgevingswet ‘veel hoger zijn dan eerder werd verwacht’. Aanvankelijk zou hierover pas na een jaar na invoering van de wet de balans worden opgemaakt. Gemeenten willen - gezien hun huidige, vaak wankele financiële positie - in 2022 al meteen 150 miljoen euro compensatie. Ook de waterschappen vrezen meer geld kwijt te zijn aan invoeringskosten. Bij de provincies is het beeld gunstiger.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Lieuwe Koopmans / werkzaam bij softwareleverancier
"zoals de ontwikkelingen bij DSO-LV en softwareleveranciers." Leveranciers zijn de aannemers, het Ministerie de architect met een onrealistisch ontwerp dat continue wijzigt. Nu voel je al aankomen dat straks de 'aannemers' (mede) de schuld krijgen omdat het huis niet af is. De schuld ligt 100% bij incompetente hoge ambtenaren bij BZK die geen kennis van de praktijk hebben en ook niet naar de praktijk willen luisteren. Dat dit circus intussen veel belastinggeld opstookt, zal ze ook niet boeien. Het is niet hun geld.
Jan te K / adviseur
Stop toch met die onzinnige wet, niemand word er beter van en werkt zeker in de praktijk niet eenvoudiger. Zeker niet voor de burgers en de bouwers. Kosten verhogend voor overheid en bouwers, dus de burger
allwin / medewerker RO + waterbeheer Overheid
Deze wet is een wangedrocht. Eigenlijk grotendeels een formalisering en verbreding van de crisis- en herstelwet die echter komt met een mateloze verspilling aan geld en menskracht in een poging om het dogma 'laat de markt regeren" voort te zetten onder het mom van beter, eenvoudiger, sneller en met meer initiatief en inspraak v.d. burger. E.e.a. overgoten met een sausje van Nederland moet het meest digitale land ter wereld worden. Je hoeft geen ICT-er of wetenschapper te zijn om in te zien dat dit complexe systeem nooit zal werken zoals het bedoeld is. E.e.a. nog los van het risico: als het een dag vast loopt, witch it will do, dan kan half NL de krant gaan zitten lezen. Ik verwacht een tamelijk moeizame periode in RO-land na juni '22.

H. Wiersma / gepens.
M.i. deze nieuwe wetgeving zeker niet invoeren voordat de woningmarkt weer op gang is gebracht. Bovendien daarna eerst proef draaien.
W.van den Bosch / Weet iets van bouwen
Toch briljant dat na de berg ICT fiasco's bij de Staat men gewoon weer een nieuwe hobbyklus waarvan je vanaf de Maan kan zien dat het niet goed gaat aflopen?

Kijk voor de grap eens op de site iplo.nl en maak kennis met de clowns die dit project moeten begeleiden.
Bertus / Observant
Echt handig en de administratieve last verlagend om deze wet midden in het jaar in te voeren..
P.Pluim
Houdt toch op met die Omgevingswet e.d.! Exit!!!
Jan
Nergens in Europa komt een vergelijkbare wet voor. Daar zijn ze verstandiger. Nieuw Zeeland heeft zo'n wet na vele jaren slechte ervaringen te hebben gehad, weer ingetrokken. En Nederland moet weer het wiel uitvinden. Stoppen nu het nog kan! Ollongren? Functie elders!
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Los van DSO en zo, wordt al jaren geroepen dat standaardisering noodzakelijk is, regels eenvoudiger moeten en zo.

Voor mij als burger zie ik dat te veel geld, en inspanning en frustratie niet leiden tot heldere wetgeving, wat omgevingsverkokerde ambtenaren ook enthousiast beweren...

Met de vondst van de Omgevingswet - ik zei het al eens - heeft nou niet echt vereenvoudiging plaatsgevonden. Dat had ook gekund met het "opschudden" van de Wet ruimtelijke ordening....
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Nachrift: bouwen en gebruiken kan men regelen, als men niet in overdreven vakjes wii indelen.

De gehele samenleving regelen vanuit de Omgevingswet.....neuh..

Misschien kunnen we beter gaan opvoeden vanuit huis...?

Paul / projectleider
Ja ja, stampij maken over de beoogde uitvoering.Maar gaat de huidige uitvoering van alle wetten en regels mbt ruimtelijke ordening dat zo fantastisch?
Advertentie