Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Omgevingswet in basisgids

Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

10 februari 2017

Hiermee weten gemeenten in elk geval zeker dat de informatie die zij krijgen over de nieuwe wet klopt en relevant is, zegt Ineke van der Hee. Zij is programmadirecteur van 'Aan de slag met de Omgevingswet', een samenwerking tussen rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.

‘Bedrijven en organisaties bieden op dit moment allerlei trainingen aan, elk met een eigen insteek. Van gemeenten krijgen wij de vraag: hoe weet ik welke feiten ik in ieder geval moet kennen? Wij bieden daarom de basisgids aan, compleet met lesmateriaal, waarmee ambtelijke projectleiders en marktpartijen aan de slag kunnen.’ De gids is ontwikkeld samen met partijen in het land. Die werkwijze wordt ook toegepast op andere onderdelen van het implementatieprogramma, licht Van der Hee toe.

‘We presenteren een prototype en proberen dat vervolgens samen beter te maken. Zo krijgen de bevoegde gezagen, burgers en bedrijven de kans om mee te denken over de nieuwe wet. Daar is veel enthousiasme voor.’ Een een oproep om te experimenteren met de implementatie heeft tot ruim tachtig aanvragen geleid, waarvan er nu 45 zijn toegekend, zegt Van der Hee. Ze hebben betrekking op omgevingsvisie, omgevingsplan, integraal werken en bestuurlijke afwegingsruimte. De kennis wordt gedeeld via de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie