ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Kostenverhaal onder de Omgevingswet

Kostenverhaal onder de Omgevingswet. Publicatie Handreiking Kostenverhaal

31 augustus 2021
Kostenverhaal2.png

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) per 1 juli 2022 geldt ook een nieuw kader voor het kostenverhaal en voor het in rekening brengen van financiële bijdragen bij gebiedsontwikkeling. Voor de dagelijkse praktijk is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voornemens een Handreiking Kostenverhaal te publiceren.

De handreiking bevat een praktijkgerichte bijlage waar aan de hand van een casus, rekenvoorbeelden, voorbeeldartikelen en voorbeeldtoelichtingen zijn opgenomen. De kostenverhaalsspecialisten van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling zijn nauw betrokken bij het inrichten van de casus.

 

Aan de hand van de uitgebreide casus komen alle van belang zijnde en relevante onderwerpen met betrekking tot kostenverhaal aan bod. Zowel voor kostenverhaalsgebieden met als zonder tijdvak. Er zijn rekenvoorbeelden opgenomen zoals die gelden bij eerste opname van de kostenverhaalsregels in het Omgevingsplan, rekenvoorbeelden uitgaande van het jaar van beschikking en rekenvoorbeelden uitgaande van de situatie waarin een eerste tussentijdse eindafrekening wordt aangevraagd. Ook de financiële bijdrage komt hierbij aan bod.

 

Voor een verdere juridische en planeconomische verdieping op het kostenverhaal en financiële bijdragen onder de Omgevingswet is door de kostenverhaalsdeskundigen van Metafoor een praktijkgerichte cursus ontwikkeld. Daarbij wordt nader ingegaan op de handreiking, worden strategische overwegingen meegegeven en wordt ruim de gelegenheid geboden te sparren en verdiepend in gesprek te gaan. Op deze manier bent u klaar voor de inwerkingtreding van het nieuwe kostenverhaal!

 

Op www.kostenverhaal.nl leest u meer over cursus mogelijkheden. Uiteraard zijn onze kostenverhaalsdeskundigen bereikbaar voor uw vragen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.