Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincie Noord-Holland vraagt 1,2 miljard voor landelijk gebied

Noord-Holland denkt een rijksbijdrage van 1,2 miljard euro nodig te hebben voor de plannen voor het landelijk gebied in de provincie.

ANP
24 mei 2023
Landelijk gebied - Noord-Holland
Shutterstock

Noord-Holland denkt een rijksbijdrage van 1,2 miljard euro nodig te hebben voor de plannen voor het landelijk gebied in de provincie. Het bestuur heeft een eerste versie van het zogenoemde Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) goedgekeurd en online gezet. De overgang naar kringlooplandbouw in 2040 is daarin een belangrijke doelstelling.

Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Gemeente Lansingerland
Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Senior jurist

Zorginstituut Nederland
Senior jurist

De plannen voorzien in het herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovaties bij veehouderijen voor lagere stikstofuitstoot, perspectief voor landbouwers en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden. Ook de waterkwaliteit, biodiversiteit, het klimaat, erfgoed en recreatie krijgen aandacht.

Niet in balans

'Op dit moment is ons landelijk gebied niet in balans', zegt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof). 'Op veel plaatsen zijn de natuur-, bodem- en waterkwaliteit in slechte staat. We vinden het noodzakelijk om flinke maatregelen te nemen die voor verbetering gaan zorgen, maar deze veranderingen zijn niet altijd makkelijk.'

Stikstof

Wat betreft stikstof ligt de prioriteit bij het terugdringen van de uitstoot in gebieden rondom stikstofgevoelige natuur. De provincie stelt (agrarische) ondernemers in deze gebieden 'maximale' ondersteuning in het vooruitzicht om hun bedrijfsvoering te veranderen.

Advies en aanpassingen

Provinciale Staten debatteren op 1 en 12 juni over het programma, en daarnaast kunnen inwoners van de provincie advies geven. De resultaten hiervan worden verwerkt in de plannen, die op 1 juli naar de rijksoverheid worden gestuurd. Ook daarna 'is er nog alle ruimte voor aanpassingen'.

Nieuw provinciebestuur

Ondertussen onderhandelen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA over een nieuw provinciebestuur. Volgens BBB-voorvrouw Ingrid de Sain verloopt dat 'respectvol en heel positief'. Het streven is voor het zomerreces tot een akkoord te komen. Ook fractievoorzitter van GroenLinks Anouk Gielen spreekt van een goede sfeer aan de onderhandelingstafel, waar de komende dagen onder meer wordt gesproken over stikstof.

De Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met een ‘stikstoffonds’ van 24 miljard euro voor onder meer de overgang naar een duurzamere landbouw. Of de Eerste Kamer daar ook mee instemt, is nog onzeker.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Méér natuur kan nodig zijn maar leg het dan wel aan op locaties waarbij bedrijven niet onnodig via stikstofnormen extra worden belast en in de knel komen. Pas vooral op bij de kust en waterrijke gebieden: de huidige stikstofuitstoot van 2 miljoen ganzen is alleen al gelijk aan meer dan 40.000 koeien.
Hielco Wiersma
Hoe verhoudt dit bedrag zich eigenlijk tegenover de 8 miljard euro van de provincie Brabant?
Advertentie