ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Ondersteuning noodopvang voor scholen

Ondersteuning noodopvang scholen. Vakgroep bewegingsonderwijs van SRO ondersteunt

SRO
02 februari 2021
Kinderen.png

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen en kinderopvang weer open. Dit heeft het demissionaire kabinet zondagmiddag tijdens het Catshuisoverleg besloten. De basisscholen en kinderopvang zijn sinds half december dicht. Vanwege de sluiting is er voor kinderen van wie een of beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken en voor kinderen in een kwetsbare positie, noodopvang beschikbaar.

De vakgroep bewegingsonderwijs van SRO ondersteunt in de noodopvang voor scholen in Amersfoort sinds de eerste lockdown in maart 2020. De vakgroep bestaat uit docenten lichamelijke opvoeding, die door scholen worden ingehuurd voor het geven van gymlessen. Met de tweede lockdown in december is de vraag naar noodopvang zo toegenomen, dat direct alle 24 vakleerkrachten zijn ingezet.


Samenwerking
Een aantal scholen in Amersfoort gaf aan meer nodig te hebben dan geleverd kan worden. Marianne Grim, coördinator van de vakgroep bewegingsonderwijs: “Vanuit de gemeente Amersfoort is de vraag gekomen of wij een pool voor noodopvang voor scholen konden regelen. Om de pool te vergroten zijn extra collega’s ingezet. Naast de vakleerkrachten, nemen ook buurtsportcoaches en zwembadmedewerkers van SRO deel aan de pool. Marianne zorgt samen met Johan Bellaar, bedrijfsleider Amerena en Anne-Marie Bouwman, bedrijfsleider zwembad Hoogland, voor een goede bezetting. “Deze samenwerking geeft zo ontzettend veel winst voor de scholen. Normaal werken we met de vakleerkrachten op dertig basisscholen. Door onze collega’s van de andere afdelingen hebben we nu zo’n 25 extra mensen die meehelpen in de pool en maken nog eens tien andere scholen gebruik van onze inzet.”

 

Werkzaamhedens
De medewerkers van SRO helpen in de noodopvang door te ondersteunen bij opdrachten voor school en het voortzetten van het gymonderwijs voor groep 3 t/m 8. Maar er wordt ook buiten gespeeld of met de kleuters in het speellokaal. Het is een combinatie van het begeleiden van thuisonderwijs en geven van beweegopdrachten. Marianne: “Het is super fijn dat onze collega’s zo flexibel zijn om van een zwemles nu in een klaslokaal te staan. Het is een geheel andere invulling van werkzaamheden, maar we vullen elkaar goed aan.”

 

Werkdrukgelden
Ook buiten de noodopvang om, is de vakgroep voor scholen een uitkomst. Een paar jaar geleden stelde de overheid geld beschikbaar om de werkdruk op scholen te bestr?den. Een aantal Amersfoortse scholen hebben de werkdrukgelden ingezet voor vakleerkrachten LO. De vakgroep van SRO wil de kwaliteit van het bewegingsonderw?s op basisscholen verhogen én de continuïteit van de lessen borgen. Op jonge leeft?d wordt de basis gelegd voor het bewegen. “Het is zo belangr?k dat ze bewegen leuk vinden. Als je iets leuk vindt, bl?f je het doen en dat is zo ontzettend belangr?k in de str?d tegen het vele stilzitten. Omdat onze docenten volledig bevoegd z?n, kunnen de leerkrachten van de school hun taak volledig overdragen en hebben z? hun handen vr? om andere taken te doen. W? bieden de kwaliteit die z? wensen en dat kunnen we het hele jaar door garanderen. Een echte ‘win-win’ dus!”, sluit Marianne af.

 

Afbeelding

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.