Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Uitstel concept-RES nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk of er een uitstel komt voor gemeenten, provincies en waterschappen in de RES-regio’s voor het inleveren van de concept-versie van de regionale energiestrategie. De betrokken partijen, waaronder de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, overleggen nog of de datum van 1 juni dit jaar kan worden vastgehouden.

01 april 2020
windmolens.1.jpg

Het is nog niet duidelijk of er een uitstel komt voor gemeenten, provincies en waterschappen in de RES-regio’s voor het inleveren van de concept-versie van de regionale energiestrategie. De betrokken partijen, waaronder de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, overleggen nog of de datum van 1 juni dit jaar kan worden vastgehouden.

Deadline 

In de regionale energiestrategie geven de 30 energieregio’s aan hoe, waar en op welke manier ze duurzame elektriciteit gaan opwekken. Op 1 juni is de deadline voor het concept-RES, naar aanleiding waarvan het Planbureau voor de Leefomgeving zal berekenen of het optelt tot te behalen doel van 35 Twh. De concept-RESsen kunnen in principe door alleen de colleges worden goedgekeurd, maar veel betrokken overheden in de RES-regio’s hebben in een startnotitie afgesproken dat het concept-RES niet alleen door de besturen, maar ook door gemeenteraden en Provinciale Staten zal worden goedgekeurd. In sommige gevallen willen overheden zelfs een inspraakronde. Maar door het coronavirus worden die vergaderingen moeilijk.

Opties

Volgens woordvoerder Nicky Struijker Boudier van het Nationaal Programma RES liggen alle opties nog op tafel. ‘Maar op welke manier daarmee wordt omgegaan verschult per regio. Maar we horen wel dat, zelfs al kunnen er digitaal besluiten in de raden worden genomen, de RES meestal niet bovenaan de agenda staat.’ Rond 6 april verwacht het NP RES dat er meer duidelijkheid zal zijn.

Concept

Ondertussen hebben verschillende regio’s al een concept-RES gepresenteerd. Van de dertig regio’s hebben er nu al negen regio’s, en de deelregio Amsterdam, een concept-versie klaar.  Zeeland heeft de conceptfase zelfs overgeslagen: zij presenteerde onlangs al de RES 1.0.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie