Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nijmegen wil desnoods zelf gaan bouwen

Ontwikkelaars zijn huiverig en corporaties kunnen door verhuurdersheffing niet meer investeren. Maar Nijmegen moet groeien, zegt Jan van der Meer, wethouder

22 november 2012

Voor Nijmegen is alles bespreekbaar - inclusief zelf laten bouwen - om de woningbouw gaande te houden. In de gemeente vindt discussie plaats over het zelf financieren of ontwikkelen van de nog te bouwen woningen in de Waalsprong. Een raadsmeerderheid van SP, PvdA en GroenLinks ziet daar wel brood in.

Gemeentelijk ontwikkelbedrijf

Uiteraard gaat wethouder Jan van der Meer (Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong) niet eigenhandig staan metselen. Evenmin is de gemeente van plan een bouwbedrijf te starten om daadwerkelijk zelf te bouwen. Maar andere varianten komen wel op tafel: van zelf financieren of garant staan tot een gemeentelijke ontwikkelbedrijf dat opdracht geeft voor huizenbouw. Ook wordt gedacht aan stimulering van particulier opdrachtgeverschap en aan goedkope koopwoningen, waar eigenaren zelf het laatste werk kunnen verrichten.

Alles is reëel

‘Zelf’ bouwen in tijden die ook voor de gemeente krap zijn, is dat reëel? ‘Alles is reëel in het licht van het perspectief dat de bouw volledig stilvalt’, zegt Van der Meer. Want daar komt het langzamerhand op neer. Ontwikkelaars waren al huiverig, nu hebben ook woningcorporaties de ‘genadeslag’ gekregen door de verhuurdersheffing die is afgesproken in het regeerakkoord. En: ‘Als gemeente komen we nog altijd makkelijker aan financiering dan corporaties en ontwikkelaars.’

Corporaties bouwden nog 60 procent

De meeste bouwwerkzaamheden die nog liepen, zijn van corporaties, zegt Van der Meer. Zij leverden dit jaar meer dan zestig procent van de 1300 nieuwe woningen op. ‘Die kraan wordt ook dichtgedraaid als corporaties geen geld meer hebben voor investeringen. Als alles stagneert, moeten we zelf aan de slag. We moeten wel iets, want de Nijmeegse bevolking groeit. Wij hebben tot 2020 behoefte aan jaarlijks duizend woningen erbij.’

Waalsprong en Waalfront

In De Waalsprong, aan de overkant van de Waal, wil Nijmegen 12 duizend woningen bouwen. De gemeente is al sinds 1997 met de plannen bezig. Drieduizend woningen zijn inmiddels gerealiseerd. En dan ligt er nog een opgave voor Waalfront, 2500 woningen aan de westkant van de binnenstad. Al die geplande woningen móeten er komen, stelt de gemeente op grond van de bevolkingsgroei.

Grondaankopen terugverdienen

Voor De Waalsprong is Nijmegen nog in gesprek met marktpartijen over de publiek-private samenwerking. Maar voor het geval de ontwikkelaars zich uit de plannen terugtrekken, gaat Nijmegen de mogelijkheden bekijken om zelf de woningmarkt uit het slop te trekken en de grondaankopen terug te verdienen.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Niek / jurist
Deze werkwijze heeft goed gefunctioneerd vanaf 1945 t/m 1985. Daarna is het nep-liberalisme doorgevoerd met een landen, huizen en pensioencrisis als gevolg. Goed dat Nijmegen weer terugpakt en de handen uit de mouwen steekt in het kader van het algemeen belang. Investeerders, banken, projektontwikkelaars en bouwbedrijven geven niet meer thuis. Kan ik begrijpen want die hebben niets met het algemeen belang maar zijn private partijen die alleen aan de eigen portemonnee denken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
r van den hoff / directeur
Als Nijmegen dit zou doen vanuit de drang tot vernieuwing is het een charmante gedachte. Het doel echter is de 'grondinvestering terug te verdienen" zo lees ik. Dat is nu weer een slecht uitgangspunt, want dan gaat de Gemeente via mooie constructies gewoon hetzelfde doen als de markt tot nu toe deed en dat leidt tot niet veel goeds.

Beter is om de grond direct af te waarderen, de grond vervolgens gratis ter beschikking te stellen aan de inwoners die daar huizen mogen bouwen zoals ze zelf willen onder een aantal voorwaarden:

-er komt een anti speculatie beding

-de woningen moeten in de eigen energie kunnen voorzien

-de overheid financiert het aankoop bedrag tegen geen rente (nl leent momenteel tegen een negatieve rente, dus waarom kan de burger daarvan niet profiteren?)

-er is een aflossingsverplichting van 15 jaar

-de bouw mag alleen gebeuren door lokale (bouw)bedrijven en leveranciers die in een straal van x kilometer van de bouwplaats gevestigd zijn.

-op een aantal kavels mag 'bedrijvigheid' komen, in de ruimste zin van het woord...succes verzekerd en eindelijk iets waar de burger echt iets aan heeft!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janssen / Boekhouder
De huidige crisis heeft de overheid als oorzaak. Door het reguleren van markten (onroerend goed en financiële) zijn er scheve verhoudingen ontstaan. Deze scheefgroei zien wij terug in hoge prijzen voor onroerend goed en de dienstverlening.

Veel burgers geven de banken en bedrijven de schuld. Maar beseffen niet, dat de invloed van de overheid zo groot is, dat er geen sprake meer is van een goed functioneerde markt.

Werkelijk alles in de land is via wetten gereguleerd. Feitelijk is er nog maar 1 echte vrije markt, en dat is de electronica industrie. Hier dalen de prijzen namelijk als er betere producten worden uitgevonden.

Hoe reageren bedrijven op onze marktomgeving: die brengen hun productie naar het buitenland, ontslaan de oudere medewerkers, nemen alleen maar tijdelijke krachten aan of zzp-ers, en verplaatsen hun kapitaal en winst via belastingsparadijzen naar het buitenland. Dit deden banken vroeger al, en nu nog steeds ondanks de staatsteun.

Een liberaal beleid hebben wij in dit land niet. Want overal moet de overheid als oplosser optreden. In liberaal land moet je je zaken zelf regelen, maar in NL is nog steeds de overheid (collectief) wat alles bepaalt.

Liberaal: de persoonlijke vrijheid van het individu staat centraal en er is geen directe of indirecte invloed van de overheid op deze vrijheid.

Sociaal democratie (collectief stelsel): het groepsbelang staat voorop waarbij de overheid directe en indirecte invloed uitoefent om de collectieve goederen over de samenleving te verdelen, dit is de redistributiefunctie.

NL is een sociaal democratie waarbij de collectieve sector ongeveer 250 miljard groot is. De helft van je inkomen gaat naar de staat en heel veel mensen krijgen staatshulp (bv WW) De VVD doet hierin actief in mee.

Ik begrijp ook niet hoe mensen het idee hebben dat wij een liberale samenleving zijn. In een liberale samenleving is de overheid heel klein, en iedere burger moet de zaken echt helemaal zelf regelen. Dat principe kennen wij in NL niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Wel ja, nog wat miljoenen op de woningbouw zelf verliezen kan deze gemeente ook nog wel hebben. Daarmee komt Nijmegen in ieder geval in de top 5 van de meest speculerende gemeenten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie