of 58952 LinkedIn

Warmer klimaat als verdienmodel

Een warmer klimaat zet aan tot innovaties. Dijkgraaf Hein Pieper van Rijn en IJssel roept op tot slim samenwerken.

Met de temperatuursstijging kan ook geld worden verdiend. Een warmer klimaat zet aan tot innovaties.

Wijn uit de Achterhoek
Hij is ze voorzichtig allemaal aan het proberen. ‘De witte wijn van de 130 wijngaarden in de Achterhoek vind ik echt lekker’, zegt dijkgraaf Hein Pieper van Rijn en IJssel. Hij noemt het zomaar even. Je kunt lang hel en verdoemenis roepen over de klimaatverandering, apocalyptische beelden schetsen van zeespiegelstijging, dijkdoorbraken, wateroverlast, verwoestijning, maar Pieper zit toch maar mooi aan de Nederlandse wijn. De temperatuursstijging en vooral het langere groeiseizoen ­maken het mogelijk.

Meer water in straatbeeld

De wijnbouw is slechts een heel klein voorbeeld van kansen die de klimaatverandering biedt. Als het in zomer in de stad Doetinchem steeds vaker vijftig graden kan worden, moet de gemeente daarop antiperen door meer verkoelend groen in te zetten tegen de hittestress en het waterschap meer water in straatbeeld te regelen.

Uitgekiend veevoer
In het project ‘Boeren op peil’ experimenteert Rijn en IJssel op een proefveld met drainage. ‘Die kan in tijden van wateroverlast uiteraard soelaas bieden, maar in de lagere gebieden kan de drainage worden omgekeerd. Daardoor kan in tijden van droogte de bodem worden bewaterd’, aldus Pieper. LTO Noord wil met uitgekiend veevoer bijdragen aan de laagste emissies ter wereld. Effectief gebruik van fosfaat in veevoer beperkt het mestprobleem en de uitstoot van broeikasgassen door veen in de vorm van methaan en CO2 terug te dringen. Door de technieken verder te ontwikkelen om de resterende fosfaat uit mest terug te winnen na vergisting, kan een enorm exportartikel worden ontwikkeld.

Zonnepanelen

Volgens wethouder Thijs de la Court van Lochem, vicevoorzitter van het Klimaatverbond, is het cruciaal dat organisaties samenwerken. Zo heeft zijn gemeente het dak van het gemeentehuis beschikbaar gesteld aan de energie-coöperatie LochemEnergie om er zonnepanelen te plaatsen. Die panelen worden ingezet voor de Lochemse burgers, in het kader van het project van Slimme Netwerken. ‘Als gemeentelijke organisatie hadden we dat nooit zo snel voor elkaar gekregen.’

Stormvloedkering New Orleans

Dijkgraaf Pieper gelooft erg in dergelijke nieuwe samenwerkingsverbanden die nieuwe verdienmodellen kunnen opleveren. ‘In de watersector en ingenieurs­wereld hebben ze dat al heel goed begrepen. Het zijn de Nederlandse ingenieurs die de stormvloedkering in New Orleans hebben gebouwd. En niet in veertig jaar zoals met onze Deltawerken maar in vier jaar. Niet alleen in rijke landen als de Verenigde Staten, maar ook in delta’s van nu nog ontwikkelingslanden als Indonesië en Thailand met grote waterproblemen in Jakarta en Bangkok zal economische groei plaatsvinden waardoor ze zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Het zal wel moeten want over veertig jaar woont de halve wereldbevolking in delta’s.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martin van Etten op
ik vergat nog te melden dat de uitspraak van de dijkgraaf '' Warmer klimaat als 'verdienmodel' op mijn website http://www.zeeburgnieuws.nl nog even figureert als een bizar cursiefje in de marge van het grote verhaal over het klimaatprobleem (zie 28 sep)
Door Martin van Etten op
na het proeven van de wijn van 130 wijngaarden, kan je zo'n reactie wel verwachten van iemand in de Achterhoek;

het duurt tenslotte nog even voor de zee daar is gearriveerd;

maar fijn voor hem dat de apocalyptische beelden van zeespiegelstijging, dijkdoorbraken, wateroverlast, verwoestijning door het drankgebruik van de dijkgraaf bij hem wat op de achtergrond raken;
Door roland op
Pikant dat dit stuk begint met meer wijnbouw.
Inderdaad dat geeft meer werkgelegenheid. Verslaving aan alkohol heeft behoorlijke gevolgen voor de maatschappij en dus meer werkgelegenheid.