of 64621 LinkedIn

‘Rijk moet uitvoeringskosten RES compenseren’

© Shutterstock
© Shutterstock

De gemeenten, provincies en waterschappen maken zich zorgen over de uitvoeringskosten van de Regionale Energiestrategie (RES). In een gezamenlijke brief delen zij die zorgen met de Tweede Kamer. De Kamer bespreekt het onderwerp vandaag met demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat (VVD).

Forse lasten

De decentrale overheden zijn al bezig met de overstap van voorbereiding naar uitvoering van de afspraken uit het klimaatakkoord. Het gaat bijvoorbeeld om het opstellen van transitievisies warmte. Die uitvoering, op gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie en landbouw, gaat met forse lasten gepaard.

Compensatie kosten
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft onlangs die kosten in kaart gebracht en het rijk geadviseerd de kosten voor de medeoverheden te compenseren. Alleen als het rijk deze lasten compenseert kunnen ze de afspraken op zich nemen, zo stellen de decentrale overheden. ‘We verwachten dan ook dat het nieuwe kabinet de hiervoor benodigde middelen reserveert.’

70 miljoen
Het om een bedrag van tenminste 70 miljoen euro. ‘Als dat bedrag er niet komt, worden gemeenten, provincies en waterschappen gedwongen de activiteiten voor het Klimaatakkoord af te schalen’, zo waarschuwen ze. Gevolg is dat daardoor de klimaatdoelen niet kunnen worden gehaald. ‘Geen financiering betekent dat teams ontmanteld worden en contracten niet verlengd, met als gevolg dat de uitvoering van het Klimaatakkoord op forse achterstand wordt gezet.’ Nu al krijgen de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW signalen dat hun leden op de rem staan wat betreft continuering van de klimaatinzet. Bij gemeenten speelt daarbij volgens de briefschrijvers een rol dat het financieel ‘heel slecht’ gaat en dat zij interen op hun reserves.

Werkbezoek
Op vrijdag 8 oktober organiseren de decentrale overheden een werkbezoek RES voor Kamerleden. Op het programma staan presentaties van RES’en. Ook bezoeken de Kamerleden een rioolwaterzuiveringsinstallatie waar zij een toelichting krijgen over andere groen gas.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers