Stikstofuitstoot
De aanleg van de haven veroorzaakt uitstoot in nabijgelegen natuurgebieden. De provincie rekende op ontwikkelingen in de toekomst die een positieve invloed zouden hebben op de stikstofuitstoot. Maar omdat dat niet zeker is, is het plan afgekeurd.

Vogelstand

De IJsselmeervereniging spande de zaak aan. De vereniging maakte zich behalve over de uitstoot van stikstof onder meer zorgen om de vogelstand en om de aantasting van het uitzicht op Urk. Die bezwaren heeft de hoogste bestuursrechter afgewezen.

Economie
Flevoland is al vele jaren bezig met de ontwikkeling van de nieuwe haven, die 10 hectare groot zou worden. Volgens de provincie is de haven noodzakelijk voor de uitbreiding van scheepsbouwactiviteiten. Dat zou de economie in noordelijk Flevoland een flinke impuls geven. Vooruitlopend op de bouw zijn al watergrenzen in het IJsselmeer verlegd en is grond aangekocht. De provincie beraadt zich op de gevolgen van de uitspraak van woensdag. (ANP)