of 59082 LinkedIn

Provincie zet Staphorst onder druk om windmolens

De provincie Overijssel wil dat Staphorst “onverwijld” medewerking verleent aan plannen voor windmolens. Als de gemeente dat blijft weigeren, zal de provincie de plannen zelf doordrukken, met een provinciaal inpassingsplan. Dat kondigen Gedeputeerde Staten aan in een brief aan Provinciale Staten over de opgave voor windenergie.

De provincie Overijssel wil dat Staphorst “onverwijld” medewerking verleent aan plannen voor windmolens. Als de gemeente dat blijft weigeren, zal de provincie de plannen zelf doordrukken, met een provinciaal inpassingsplan. Dat kondigen Gedeputeerde Staten aan in een brief aan Provinciale Staten over de opgave voor windenergie.

Nog drie of vier molens 

Overijssel dreigt de windopgave niet te kunnen realiseren, mede door de weigering van Staphorst om initiatiefnemers hun windprojecten te laten uitvoeren op gemeentelijk grondgebied. De provincie moet in 2020 85,5 MW windenergie opwekken, zo is afgesproken met het rijk. Op dit moment heeft Overijssel daarvan 43 MG gerealiseerd, met zeventien windmolens. Tot 2020 zit er nog voor 32 MW concrete plannen in de pijplijn, waaronder het vervangen van drie bestaande windmolens in Staphorst. Bij elkaar is het echter onvoldoende om de provinciale opgave te halen. Daarvoor zijn nog drie of vier windmolens extra nodig in de provincie.

 

Tegenwind

Overijssel had wat tegenwind. Eerst werd de oorspronkelijke opgave verhoogd van 80 naar 85,5 MW. Daarna bleek dat de omvang van windpark De Veenwieken naar beneden moest worden bijgesteld, vanwege wettelijke beperkingen; de molens verstoorden radar. Sommige projecten vielen om diverse redenen af, andere plannen bleken minder vermogen op te leveren dan gedacht. In diverse gemeenten zijn plannen nog in de beginfase; die kunnen niet meer meetellen voor de opgave in 2020. En Staphorst ligt dwars. Ondanks eerdere afspraken wil de gemeente niet meewerken aan het plaatsen van nieuwe windmolens, melden GS.

 

Provinciaal inpassingsplan

Juist in Staphorst heeft de provincie kansrijke zoekgebieden aangewezen. Aan de initiatieven die daar worden ontplooid wil de gemeente echter geen medewerking verlenen, stelt Overijssel. De provincie treedt nu met het gemeentebestuur in contact en vraagt Staphorst  om “onverwijld de planologische voorbereiding ter hand te nemen”, aldus GS. Doet Staphorst dat niet, dan is de provincie bereid om zelf planologisch ruimte te maken voor windmolens, middels een provinciaal inpassingsplan, zo kondigen GS aan. De provincie overrulet dan de gemeentelijke autonomie.

 

Tempo te laag

Ondertussen gaat de provincie ook  in overleg met de overige gemeenten in Overijssel om initiatieven te bevorderen en te versnellen om zo de afgesproken taakstelling voor windenergie te halen. Overijssel is niet de enige provincie die problemen heeft met de taakstelling. Gisteren maakte de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) bekend hoeveel molens er afgelopen jaar zijn geplaatst op land en zee: in totaal 229. In dat tempo gaat Nederland de doelstellingen uit het Energieakkoord nooit halen, aldus de branchevereniging.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
De meest eenvoudige, goedkope en direct zichtbare meerwaarde voor de bewoners van Staphorst is om alle bewoners van Staphorst te voorzien van een eigen setje zonnepanelen. Dus geen gedoe met windmolens.
Door henk op
De rol van de provincie is belachelijk! De windturbines ( of ook wel subsidiemolens genoemd) dragen enkel en alleen bij aan het inkomen van projectontwikkelaars. Het nut voor de bewoners is 0,0 !

Er is een tunnel visie bij de provincies. Enerzijds propaganda voor windturbines en een beter milieu, anderzijds sponsoren ze grote energie vretende evenementen, meer wegen, meer autoverkeer, meer stroomverbruik. Visieloos dus!
Door wolf op
Het is toch te gek voor woorden. Het lijkt wel dat de gemeente Staphorst alleen verantwoordelijk is voor het behalen van deze doelstelling. Er zijn toch veel meer gemeentes die dan toch ook windmolens kunnen plaatsen. Als de gemeente Staphorst al 3 molens gaat vervangen dan kunnen di andere molens toch wel elders staan. Om Staphorst aan te wijzen als kansrijk gebied is natuurlijk Logisch. Die kleine gemeente slikt dat wel want ze hebben toch geen capaciteit genoeg om dit te weerleggen.

Relevante Parlementaire Dossiers