Er is in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol, zegt Alders. ,,De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo moet het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten."

 

Compromis

Alders probeerde de partijen tot een compromis te bewegen waarin Schiphol tot en met 2023 10.000 extra vluchten per jaar zou mogen uitvoeren. Daarnaast zouden er 10.000 vluchten vanaf Lelystad moeten vertrekken. Daar konden de partijen het niet over eens worden. President-directeur van Schiphol Dick Benschop noemt het overleg niet mislukt. ,,We zijn dichter bij elkaar gekomen en hebben de contouren bereikt van een mogelijke groei.''

 

Krimp

Het kabinet moet zo snel mogelijk inzetten op verantwoorde krimp van de luchtvaart stellen Natuur & Milieu, Greenpeace en de Milieufederatie Noord-Holland na het geklapte overleg. Nu er geen gedragen advies uit de ORS komt, ligt de bal bij minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, vinden deze organisaties. Aangezien de regering zich heeft gecommitteerd aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs is groei van Schiphol geen optie, aldus de milieuorganisaties.

 

Klimaatafspraken

Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en namens de milieubeweging deelnemer aan het ORS: 'Het is logisch om een pas op de plaats te maken en eerst de huidige situatie met maximaal 500.000 vluchten wettelijk vast te leggen. Daarna kunnen we een nieuw model voor het meten van geluidshinder invoeren en ambitieuze klimaatafspraken maken. Dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat Schiphol niet verder kan groeien en - objectief vanuit klimaat bekeken - zelfs moet krimpen.' (ANP)