of 59206 LinkedIn

‘Oplevering Natuurnetwerk twintig jaar vertraagd’

De provincies doen te weinig bij om de natuurdoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld te halen. Als in dit tempo wordt doorgegaan, is het voor 2027 geplande Natuurnetwerk pas in 2049 gereed.

De provincies doen te weinig bij om de natuurdoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld te halen. Als in dit tempo wordt doorgegaan, is het voor 2027 geplande Natuurnetwerk pas in 2049 gereed.

Inhaalslag

Dat stellen Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten, en ANWB-baas Frits van Bruggen in een opiniestuk in het dagblad Trouw. Ze roepen de minister op om met de provincies een inhaalslag te maken. In de afspraken over het Natuurnetwerk Nederland beloofden de provincies tot 2027 in totaal 80.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen. Maar volgens Van den Tweel en Van Bruggen ‘zit er niet veel schot meer in dit project’. Er moet nog 44.000 hectare natuur bij.


Weinig tot niets
Volgens de twee directeuren ‘doen enkele provincies weinig tot niets meer aan natuurontwikkeling’. Zij vrezen dat dat het natuurnetwerk pas in 2049 zal zijn voltooid. ‘Twintig jaar later dan beloofd.’ Van den Tweel en Van Bruggen roepen minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op om in te grijpen. ‘Zij moet zorgen dat het natuurbeleid wordt uitgevoerd en er voldoende mensen en geld beschikbaar zijn om dat te kunnen doen.’


Opleving
Ook in de laatste voortgangsrapportage natuur van de provincies werd afgelopen december al geconstateerd dat de inrichting van natuur in 2017 achterbleef. De nieuwe grondstrategieën van provincies zouden daar debet aan zijn. Na een piek in nieuwe natuurontwikkeling in 2014 en 2015 moeten de provincies nu eerst weer nieuw natuurgronden zien te verwerven. Op z’n vroegst in 2020 voorzien de provincies weer een opleving in het aantal hectares nieuwe natuur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.