of 59082 LinkedIn

Kraamkamer nieuw waterbeheer 'op een koopje'.

In samenwerking met provincie en rijkswaterstaat voert hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de Koopmanspolder een experiment met wisselend peilbeheer. De natuur, waterbeheer en cultuurlandschap hebben er onmiddellijk baat bij, op termijn profiteren ook de boeren. ‘Hier kan niemand tegen zijn.’

In samenwerking met provincie en rijkswaterstaat voert hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de Koopmanspolder een experiment met wisselend peilbeheer. De natuur, waterbeheer en cultuurlandschap hebben er onmiddellijk baat bij, op termijn profiteren ook de boeren. ‘Hier kan niemand tegen zijn.’

Kraamkamer

Achteroevers. Dat is de naam van de reeks projecten waarvan dat in de Koopmanspolder voorlopig het meest zichtbaar is. Onder dit concept kreeg de polder zijn nieuwe bestemming als kraamkamer voor nieuw waterbeheer.

Kern van de proef is de ontwikkeling van natuur en recreatie door het waterpeil in de polder te laten variëren, stelt Karel Bruin-Baerts, project adviseur bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit jaar volgt de waterstand het natuurlijke seizoen-peil, volgend jaar raakt het buitendijkse gebied verdroogd, lente 2016 wordt het als calamiteitenoverloop juist onder water gezet.

 

Schade en baten in kaart brengen

De effecten op natuur en andere functies aan beide zijden van de dijk worden gedurende het experiment in kaart gebracht. Het hoogheemraadschap let daarbij op hoe de natuur verbetert, maar ook naar schade door verdroging en mogelijke vervuiling of verzilting.

En hoewel de werkelijke proef pas een maand loopt zijn de gevolgen al duidelijk zichtbaar. Sterker: binnen een dag na de eerste waterinlaat ‘zag het al zwart van de vogels’, aldus Bruin-Baerts. Het buitendijkse gebied is inmiddels ‘ingrijpend veranderd, vaak ten goede’.

 

Omgevingskunst

Mede door het plaatsen van omgevingskunst geldt dat ook voor het cultuurlandschap in en om de polder, stelt Jaap Bond, gedeputeerde landelijk gebied in Noord-Holland.

Meest opvallend zijn de ronde plassen en ringvormige sloten die steeds dieper worden en als een draaikolk het gebied in draaien: landschapskunst op de grens van water, lucht en land om de band met het achterliggende oude cultuurgoed te benadrukken.

 

‘Op een koopje’

En dat allemaal ‘op een koopje’, zoals Bond het uitdrukt. ‘We hebben de (water)belangen van het Hoogheemraadschap en van Rijkswaterstaat gecombineerd met die van ons als provincie. Zo moest het hoogheemraadschap kosten maken om een bestaand slibdepot in de polder te ontmantelen. Rijkswaterstaat brengt Europees geld in voor het verrijken van visstand en waterkwaliteit. En de provincie spreekt het potje voor de Natura-2000 gebieden aan. De benodigde 700.000 euro valt dus voor een groot deel elders vrij. ‘Hier kan niemand tegen zijn.

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur 9.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Corso op
In elke bouwput ziet het zwart van de vogels en rugstreeppadden, maakt de rest van je verhaal ongeloofwaardig. Doe eens beter je best, sufkop.